SAMFUNN

Etablerer artsdatabank

Databanken skal på sikt gi en total oversikt over det biologiske mangfold i Norge. Den vil bli en viktig nasjonal faglig informasjonskilde både når det gjelder naturtyper, arter og populasjoner (gener), og gi et bedre beslutningsgrunnlag for forvaltningen av norsk natur.

Oppbyggingen skal skje gradvis. I første omgang prioriteres de artsgruppene som har størst betydning for forvaltningen av norsk natur – dvs. truede og sårbare arter (rødlistearter) og introduserte arter.

Artsdatabanken blir en kunnskapsbank som vil gi sikrere informasjon om blant annet truede arter og bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for forvaltningen av norsk natur. Den plasseres i Trondheim i tilknytning til Vitenskapsmuseet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Direktoratet for naturforvaltning.

Ifølge Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet er databanken et ledd i oppfølgingen av FN-konvensjonen om biologisk mangfold fra 1992.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.