OLJE OG GASS

– Et tvilsomt bestillingsverk som aldri burde ha vært publisert

SSBs rapport tok for seg spørsmålet om hva som vil skje med verdens fattige og med globalt klimautslipp dersom man bremset norsk oljeproduksjon.
SSBs rapport tok for seg spørsmålet om hva som vil skje med verdens fattige og med globalt klimautslipp dersom man bremset norsk oljeproduksjon. Bilde: Håkon Jacobsen
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
10. sep. 2013 - 07:59

I august offentliggjorde Statistisk Sentralbyrå (SSB) en rapport laget på oppdrag for Fremtiden i våre hender (FIVH) og Kirkens Nødhjelp.

Rapporten er blitt flittig sitert i en rekke medier i valgkampinnspurten. Den tar for seg to spørsmål: Vil kutt i norsk oljeutvinning gi lavere klimagassutslipp globalt? Og vil et slikt kutt ramme fattige land?

Les også: Nytt oljefunn i Barentshavet

Basert på tidligere rapport

Konklusjonen slår fast at norsk petroleumsproduksjon er liten globalt sett, og at norsk petroleum i svært liten grad går til lavinntektsland.

Videre heter det at norsk olje- og gasspolitikk kan påvirke lavinntektslandenes energisituasjon gjennom påvirkning av de internasjonale prisene på olje og gass, men at norsk produksjonskutt vil ha en svært begrenset påvirkning på oljeprisen.

Forskningen baserer seg blant annet på en tidligere SSB-rapport der det går frem at en halvering av norsk oljeproduksjon ville føre til en prisoppgang på rundt 1 prosent, og at dette vil redusere klimautslipp.

Les også: Kan spare milliarder i Arktis

– Bestillingsverk

Men rapporten blir ikke like godt tatt i mot hos alle. Professor emeritus Øystein Noreng ved BI, er ikke nådig i sin kritikk.

– Den er et tvilsomt bestillingsverk og rapporten burde aldri ha vært publisert. Den er vitenskapelig lite holdbar, sier Noreng til Teknisk Ukeblad.

Han peker på at rapporten på den ene siden tar utgangspunkt i en rapport som påstår at redusert norsk oljeproduksjon gir økt oljepris og lavere klimautslipp.

– Videre hevder de at et norsk kutt ikke vil gå utover u-land fordi oljeprisen nesten ikke øker. Disse to påstandene er i konflikt med hverandre, sier professoren.

Les også: Oljen på havbunnen er verdt 5000 milliarder

Stor usikkerhet

Men det er ikke dette han synes er det verste. Han mener at funnene som har blitt gjort, er så marginale at man ikke kan konkludere så bastant som SSB gjør.

– Det er en stor modellusikkerhet her, og forutsetningene som blir brukt er tvilsomme. Jeg vil sitere Henrik Ibsen og si at når utgangspunktet er som galest, blir resultatet originalest. SSB har oversett helt grunnleggende ting i oljemarkedet. Særlig at oljemarkedet er et likvid, globalt marked. Om norsk olje går til i- eller u-land, det er helt irrelevant. Argumentene om at u-landene ikke rammes ved et norsk produksjonskutt, blir da galt, sier han.

Han peker også på at et brått kutt i norsk produksjon ville kunne skape et sjokk, og føre til økt oljepris. Men et varslet kutt i produksjonen, på for eksempel 10 prosent, vil gjøre at andre land ville kunne produsere mer.

Han peker også på at et brått kutt i norsk produksjon ville kunne skape et sjokk, og føre til økt oljepris. Men et varslet kutt i produksjonen, på for eksempel 10 prosent, vil gjøre at andre land ville kunne produsere mer.Professor emeritus Øystein Noreng er sterkt kritisk til SSBs oljerapport. Lars Taraldsen

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

– Kan ikke vite dette

– Den første feilen som blir gjort er at man ikke ser at oljemarkedet er globalt. SSB forutsetter også at ikke all oljen vil bli erstattet. Dette vet man ikke og det er urealistisk at man tar utgangspunkt i dette. Norge er ikke sisteprodusent av olje. Det er mye ledig kapasitet i Midtøsten, og andre land kan dermed posisjonere seg. Da overfører man produksjon fra et land med høy standard på HMS, til et land med lavere standard. Er det dette Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp vil? spør Noreng.

– Den andre feilen som blir gjort er at man undervurderer den sosiale problematikken på etterspørselssiden. Høyere pris vil ramme fattige mer enn rike, og påstanden om at kutt i norsk produksjon ikke ville ramme utviklingsland, stemmer ikke med de faktiske forhold i oljemarkedet. Dessuten, hva ville i så fall skje med kullets konkurranseevne? Kull er mer forurensende enn olje og står for høyere utslipp av CO2.

Les også: Her skal det forskes på økt oljeutvinning

Dropper støtten

Han sier videre at om man tar utgangspunkt i SSB sine tall, så ville et produksjonskutt på 10 prosent føre til en økning i oljeprisen på 0,05 prosent.

– Med en så stor usikkerhet i modellen, og med desimalanslag som dette, er det lite rimelig å komme med så bastante konklusjoner. SSB tar her et ørlite fragment av et helt bilde, og konkluderer på bakgrunn av dette. De vrir det slik det passer seg og slik det passer oppdragsgiverne. Jeg fatter ikke at Kirkens Nødhjelp kan engasjere seg i dette. Tidligere ga jeg penger til Kirkens Nødhjelp. Nå har jeg innstilt den betalingen, og oppfordrer andre til å gjøre det samme så lenge de holder på med slikt tull, sier han.

Noreng insinuerer også at SSB driver politikk med denne rapporten.

– Det kommer midt i valgkampen, og jeg stiller gjerne spørsmål ved om dette er politisk motivert. Jeg vil også stille spørsmål om SSBs forskere har fått konklusjonen på forhånd og så «forsket» seg frem til den, sier han.

Les også: Slik blir Norge uten ny olje

SSB: Alvorlig insinuasjon

Forfatterne av rapporten Taran Fæhn, Cathrine Hagem og Knut Einar Rosendahl ved forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå mener kritikken fra Noreng er uberettiget.

– Det mest alvorlige er at han stiller spørsmålet om konklusjonene i rapporten er et bestillingsverk og er politisk motiverte. Det er en svært alvorlig insinuasjon om brudd på forskningsetiske prinsipper, sier Hagem.

Hun sier at de synliggjør usikkerheten rundt resultatene i rapporten.

– Dersom man leser rapporten, vil man se at resultatene er basert på veldokumentert forskning der vi har gått grundig gjennom den kunnskapen som finnes i forskningslitteraturen og lagt til grunn rimelige antakelser om energimarkedenes respons på kutt i norsk oljeproduksjon. Hvilke antagelser vi har gjort er godt synligjort i rapporten. Vi legger også vekt på usikkerheten i anslagene, og vi har gjort sensitivitetsanalyser på de mest utslagsgivende antagelsene, sier Hagem.

– Misforståelse

Forskerne mener Noreng har oppfattet det som om de ikke ser på oljemarkedet som et globalt marked.

– Det er en misforståelse. Tvert imot har vi modellert oljemarkedet som et globalt marked med en felles oljepris. Derfor sier vi også at lavinntektslandene bare vil påvirkes av norsk oljekutt gjennom den prisøkningen dette vil medføre.

– Våre beregninger viser at norsk produksjonskutt på 10 prosent fører til en økning i oljeprisen på 0,2 prosent. Vi har understreket at anslagene våre er usikre, men det er klart at virkningen på oljeprisen på lang sikt blir svært liten. Med det som utgangspunkt har vi argumentert med at belastningen for u-landene blir svært beskjeden.

– Selv med en svært beskjeden prisoppgang, vil det samlede globale oljekonsumet gå noe ned. Det kan synes som om Noreng mener vi ikke har tatt hensyn til virkninger på gass og kullmarkedene. Det har vi. Når vi også tar hensyn til dette, finner vi at de globale utslippene går ned når Norge reduserer oljeproduksjonen. Sensitivitetsanalysen vår tyder på at hovedkonklusjonen vår er robust: Kutt i norsk oljeproduksjon vil høyst sannsynlig føre til lavere globale klimautslipp. Effektene vil være små, både på oljeprisen og klimautslippene, og dette henger sammen med at eventuelle norske produksjonskutt nødvendigvis vil være små i global målestokk.

Les også: Ny rigg skal kunne operere i to meter arktisk is

Kjenner seg ikke igjen

Framtiden i våre hender (FIVH) kjenner seg ikke igjen i påstandene fra Noreng om at rapporten er et bestillingsverk.

– Det er SSB som har skrevet rapporten, og den har blitt kvalitetssikret i henhold til deres rutiner. Vi har ikke lagt oss opp i noe ved dette. At rapporten skal være et bestillingsverk stemmer dårlig med det inntrykket jeg har fått fra forskerne i SSB. De virket genuint nysgjerrige på hvilke resultater de ville finne, sier Christoffer Ringnes Klyve i FIVH.

– Mer opplyst debatt

Klimarådgiver Ingrid Næss-Holm i Kirkens nødhjelp sier at SSB må svare for det forskningsmessige innholdet i rapporten.

– Årsaken til at vi bestilte rapporten, er fordi klimaendringer og energitilgang for verdens fattige er viktig for oss. Da er det naturlig å mene noe om norsk olje, særlig når de fattige ofte blir tatt inn som legitimasjonsfaktor. Det vi føler at denne rapporten har fått frem, er at verken millioner eller milliarder av fattige blir trukket ut av fattigdom slik det ofte blir hevdet, sier hun.

– Vi bestilte rapporten for å få en mer kunnskapsbasert diskusjon og en mer opplyst debatt. Det har vi gjort en innsats for, og vi ville at noen eksterne skulle gjøre dette. Men som sagt må SSB selv stå for funnene i rapporten, sier hun.

Les også: Norsk teknologi lokket russisk oljegigant til Stavanger

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.