ARBEIDSLIV

Et spark til ingeniørene

Ingeniørrollen er i ferd med å endre seg. Den tradisjonelle disiplinorienterte ingeniøren må vise større åpenhet overfor andre områder, både andre ingeniørfag og helt andre fag. Det fem år gamle Sintef Teknologiledelse er et av instituttene ledelsen tror vil vokse sterkest. Ifølge direktør Tor Ulleberg er teknologiledelse å se teknologi, økonomi og administrasjon i en sammenheng. Noe han mener ingeniørene tradisjonelt ikke har vært flinke nok til. – Vi er for disiplinorientert, det blir suboptimalt.

– Det kan synes som om dere tråkker i siviløkonomenes bed?

– Ja, det kan du godt si. Forskjellen er at vi i tillegg har teknologiforståelsen. Vi ser at teknologi og teknologiske valg blir viktigere og viktigere. Teknologiutvikling er en av de sterkeste pådriverne for endringer i samfunnet.

Sprengkraft

Sintef Teknologiledelses stab på150 personer er satt sammen av både sivil- og sosialøkonomer, psykologer, statsvitere og statistikere, ved siden av alle typer ingeniører. – Vi har stor tro på sprengkraften i å sette sammen folk med forskjellig bakgrunn. Jeg tror jeg ville kjede vettet av meg om jeg skulle spise lunsj med maskiningeniører hver dag, fastslår maskiningeniøren Ulleberg.

Han er overbevist om at ingeniørene må lære seg å tenke mer på hva de kan tilføre økonomene, og motsatt. Nye ideer oppstår i grenseland mellom forskjellige fag.

– Det gjør seg gjeldende en holding om at ”vårt fag er det viktigste”. Derfor må vi dressere ingeniørene til å se faget sitt i sammenheng med resten av samfunnet. Kundene spør i stadig større grad etter team, ikke enkeltstående spisskompetanse.

For rasjonelle

Men der svikter ingeniørene – i samfunnsdebatten er de knapt synlige.

Ulleberg mener ingeniørene ofte er for rasjonelle, deres ønsker om utvetydige svar med to streker under bidrar til å sette dem på sidelinjen.

– Vi har en tendens til å tro at alle andre også er slik. Men politikk er ikke alltid rasjonell. Politikerne anstrenger seg veldig lite for å skaffe seg faktisk kunnskap, på den annen side anstrenger ingeniørene seg heller ikke for å gi kunnskap. De trenger et spark bak for å engasjere seg. Det er interessant å se at Torger Reve uttaler seg mer om teknologi enn teknologene gjør.

Det er mer enn synsing Ulleberg kommer med. Blant de 150 forskerne han leder, er det en klar tendens til at samfunnsvitere deltar i debatter, mens ingeniørene holder seg i bakgrunnen. Ulleberg tror noe av årsaken ligger i vi har en svakere industrikultur. Beslutningstakere i Sverige konsulterer ingeniørene i langt større grad enn norske beslutningstakere gjør.

Les mer om: