ENERGI

Et skamvokst småkraftverk

Knut StrømKnut StrømKnut Strøm
17. feb. 2005 - 08:00

Kraftverket som utnytter et fall på 387 meter i Grunnåi, skal stå ferdig 15. mars neste år. Anlegget leveres av Veidekke ASA som en totalentreprise.

Totale byggekostnader er beregnet til rundt 127 millioner kroner. Verket skal produsere ca. 54 GWh i et normalår.

Grunnåi kraftverk AS ble dannet i 1997 med formål å realisere utbyggingen. Aksjonærer i selskapet er Skagerak Kraft AS, Vest-Telemark Kraftlag, Veidekke og sameiet Grunnåi.

– Anleggsarbeidet startet i mai i fjor, og nå er om lag 60 prosent av tunneldrivingen ferdig, sier Gunne Heggli i Skagerak Kraft.

Grunnåi-vassdraget ligger hovedsakelig i Seljord kommune i Telemark og er en del av Skiensvassdraget. Grunnåi har sitt utspring i Slåkåvatn og har sitt utløp fra øst i Vallaråi i Flatdal. Elva renner med moderat fall fra Slåkåvatnet de første 6 km for deretter å renne med større fall ned gjennom Grisegjuvet.

Kraftverket utnytter fallstrekningen i det trange gjelet. På toppen blir det bygget en dam hvor ca. 20 dekar blir satt under vann. Høyeste regulerte vannstand (HRV) ligger på 575 m o.h. Reguleringshøyden for magasinet er tre meter. Nedslagsfeltet for kraftverket er totalt 64,5 km 2 og strekker seg inn i Lifjellområdet mot nordøst.

Rent elvekraftverk

Reguleringsgraden for anlegget er svært lav og Grunnåi må regnes som et rent elvekraftverk. Kraftstasjonen bygges i bunnen av Grisegjuvet og legges ca. 400 m inne i fjellet. I stasjonshallen er det plass for ett peltonaggregat.

– Stasjonshallen er ferdig utsprengt og det pågår betongarbeider, sier Heggli. – Det er litt problemer med dårlig fjell i tilløpstunnelen akkurat nå, men det betyr ikke så mye for fremdriften.

Avløpet legges ut i Grunnåi ved Århusmoen hvor undervannet kommer ut i elva på ca. 185 m o.h. Brutto fallhøyde for anlegget blir da ca. 390 m. Tilløpstunnelen på ca. 1500 m bygges med minstetverrsnitt på rundt 20 m 2 i en stigning på 1:7. Fra inntaket i dammen til tilløpstunnelen bores en ca. 50 graders sjakt med diameter 1,8 m og lengde på ca. 200 m. I tilløpet, rundt 50 meter innenfor maskinsalen, blir det en propp med port for tunneladkomst og overgang til trykkrør som føres fram til kuleventil og turbin.

Femstrålet pelton

Middelvannføring for vassdraget er 2,6 m 3/s, og kraftverket bygges ut med slukeevne 4,5 m 3/s. Maksimal effekt for anlegget er satt til 14,8 MW. – Turbinen er en femstrålet peltonturbin levert av VA Tech Bouvier. Den skal utstyres med individuell nålstyring, men ikke ha frekvensregulator, sier Heggli. Denne turbinstyringen tillater at vannføringen i stasjonen reguleres kontinuerlig fra ca. 0,5 m 3 /s til fullvannføringen 4,5 m 3/s. Dette vil være nødvendig ut fra den lave reguleringsgraden for anlegget. Aggregatet har nominelt turtall på 750 o/min. og har en generator på 16,7 MVA.

– De eneste anleggsdelene som ikke omfattes av totalentreprisen er kraftoverføringen, sier Heggli. Den skal skje gjennom en 7 km lang 22 kV jordkabel til Seljord transformatorstasjon i Nordbygdi. Traseen for kabelen følger stort sett eksisterende veier. Grunnåi kraftverk skal fjernstyres fra Skagerak Kraft/Netts driftssentral i Porsgrunn.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.