OLJE OG GASS

Et oljefelt består av store mengder komplekse data. Et norsk selskap vil gjøre det forståelig

For "alle".

Store permer med exceldokumenter. Word-dokumenter og epostvedlegg. Skisser rablet ned på servietter. Ideer utvekslet på møter. Oljeselskap, operatør og partnere, leverandører og underleverandører.Supplyskip og rigger, havner og værdata, informasjon om havbunn, priser på stigerør, manifolder og subseatemplates.

Et oljefelt består av mange aktører og mengden data er ofte svært omfangsrik, kompleks og vanskelig tilgjengelig for mange av de involverte.

I stedet for å måtte bla seg igjennom og analysere alle de forskjellige dataene, mener selskapet Xvision at alt blir mye bedre om all informasjonen i stedet blir visualisert.

 – En feltutvikling produserer mengder med informasjon som brukes til valg, planlegging og beslutningsprosesser. Du kan skrive side opp og side ned om et prosjekt. Men om du visualiserer all dataen er det mye enklere å kommunisere hva du holder på med, sier styreleder i Xvision, Pål Roppen til Teknisk Ukeblad.

Tidkrevende og kostbart

Teknisk Ukeblad møter Roppen sammen med utviklingssjef Olav Sylthe, Jostein Lien og Martin Sørensen i deres lokaler i Oslo sentrum.

Xvision har siden 1999 jobbet med å visualisere relativt tunge industrielle prosjekter, særlig for subseaindustrien.

– Veldig overordnet fortalt, så har de ulike selskapene jobbet på en måte som i dag er veldig tidkrevende og veldig kostbar, der informasjon finnes i alt fra fra Word, Excel og notatblokker til tunge admin-programmer og eposter. 

– Vi går ned i ganske små detaljer. Hvis et oljeselskap ønsker å vise hvordan en subseainstallasjon skal være, så får vi det visualisert. Det øker forståelsen og pedagogikken for hva prosjektet egentlig innebærer og hvordan det egentlig er tenkt, sier Roppen.

Han mener at tiden er inne for oljeselskapene å tenke nytt og i den forbindelse har Xvision nå gått enda et steg videre, slik at deres løsninger kan være med på å visualisere alle logistikk- og driftsdata for et oljefelt, uansett hvilken fase det er i.

– Dette gjør det mulig å planlegge, designe og styre et oljefelt langt mer kostnadseffektivt og sikkert enn i dag, sier Roppen.

Snapchat-generasjonen

Sammen med teknisk kompetent personell, jobber designere sammen med kundene for å få oljefeltet til å bli så reelt som mulig.

– Det er ingen tvil om at kommunikasjon og informasjon bare blir mer og mer visuelt for hver dag som går. Dersom hjernen skal kunne forstå så store mengder informasjon som i et oljefelt må det bli håndtert ordentlig. Excel-ark og forklaringer gjennom sider opp og sider ned, det er på vei ut, sier Roppen.

Han forteller at når oljeselskap ansetter unge ingeniører i dag, har den nye generasjonen ingeniører en helt annen måte å håndtere informasjon.

Xvision hjelper oljebransjen med å visualisere svært komplekse datasett for at så mange som mulig skal forstå design av et komplekst oljefelt.
Xvision hjelper oljebransjen med å visualisere svært komplekse datasett for at så mange som mulig skal forstå design av et komplekst oljefelt. Foto: Xvision

– Du kan ikke gi dem 197 sider med informasjon som de må lese for å forstå. Dette er folk som vokser opp med Snapchat og tålmodigheten for å lese er ikke den samme. De er vant med en skjerm, og måten de angriper den skjermen på er å spørre: Er det noe å klikke på her? Er det noen bilder? Vår generasjon begynner oppe til venstre for å lese hva som står der, sier Roppen.

Martin Sørensen legger til:

– Konseptet tilbyr et intuitivt, raskt og effektivt verktøy som gjør at ekspertene lett kan skissere løsninger og ideer for en feltutvikling og umiddelbart få et profesjonelt, visuelt bilde, en kostnadsoversikt og en overordnet plan for utbyggingen.

Han mener det vil være mye å spare på å ta i bruk systemet.

– Spesielt i konsept- og tidligfasen vil det bli stor gevinst. Samlet effekt bare for operatørselskapene kan være besparelser på mellom 30 og 70 prosent, mener han.

Kjører alt i skyen

Xvisions nye konsept, der de har skilt ut fire av de ansatte for å jobbe med det som har fått navnet FieldAP, kom til i samarbeid med oljeselskapet Lundin Norway i forbindelse med deres Brynhild-felt.

– Dette utviklet vi for at Lundin raskt skulle kunne utvikle sine egne scenarier av feltets layout og for at de skulle kunne skape enklere og mer intuitive visualiseringer av aktivitetsplanen enn hva de eksisterende løsningene kunne gjøre, forklarer Xvision-gjengen.

De mener at systemene som til nå har eksistert har vært systemer laget av eksperter for eksperter, noe som har ført til at svært få har kunnet bruke og forstå underlagsmaterialet som beslutningene skal tas på.

– Med Xvision kan alle, både operatør, partnere og leverandører, samt andre involverte, ta del i planleggingen. Det er mulig å kun tilgjengeliggjøre enkelte deler for noen av brukerne, dersom det ikke er meningen at alle skal ha tilgang på alt, ifølge softwaresjef Olav Sylthe.

– Visualiseringen gjør at det er flere enn bare et fåtall i prosjektet som forstår kompleksiteten. Nå kan alle som har en finger med i operasjonen, være med. Vi kjører også alt i skyen, og alt er kryptert og sikkert, sier Sylthe.

– Raskt og presist

Pål Roppen peker også på at løsningen gjør det mulig å samarbeide og dele informasjon «superraskt», enkelt og på tvers av arbeidsgrupper, miljøer, fagavdelinger og geografi.

– Dette gjør kommunikasjonen mer interaktiv, raskere og presis enn det som har vært mulig tidligere. Alt lagres og logges og er tilgjengelig når som helst, hvor som helst for hvem som helst.

Han mener et annet sentralt poeng er at denne måten å kommunisere og fremstille informasjon på, gjør at ikke bare ingeniørene med den tunge tekniske innsikten forstår sammenhengene.

– Visualiseringen gjør teknisk komplisert data lesbart og forståelig lenger opp i beslutningshierarkiet. Det betyr at også de som sitter på det kommersielle ansvaret i oljeselskapene kan forstå sammenhenger og implikasjoner for beslutninger som tas ved planlegging og drift av oljefelt, sier han.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.