ENERGI

Et norsk eventyr i sol og silisium

BUDSJETTSPREKK: Den nye silisiumfabrikken i USA blir mye dyrere og to måneder forsinket.
BUDSJETTSPREKK: Den nye silisiumfabrikken i USA blir mye dyrere og to måneder forsinket.Bilde: REC

Hvordan har dette skjedd? Grunnene er sikkert mange. Men Alf Bjørseth er utvilsomt den som satte prosessen bak Renewable Energy Corporation (REC) i gang.

Som kjemiingeniør og teknisk direktør i Elkem på begynnelsen av 90-tallet, så han mulighetene til å utnytte Norges posisjon som verdensleder på ferrosilisium.

Ideen var å videreforedle materialet til silisiumskiver for solceller. Dermed etablerte han sammen med Reidar Langmo selskapet Scanwafer som startet sin første fabrikk i Glomfjord i 1998. Dette var starten på det som i dag er børsnoterte REC.

Fabrikken i Glomfjord er senere utvidet, og det er bygget nok en fabrikk på Herøya, som er i ferd med å doble kapasiteten i et nytt byggetrinn.

Flere hundre arbeidsplasser er skapt i Norge. I tillegg har REC et produksjonsanlegg for solmoduler i Sverige og to fabrikker for produksjon av solsilisium i USA. Dessuten er en ny fabrikk under bygging hvor ny patentert produksjonsteknologi tas i bruk.Nøkkelen til suksess

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet. Derfor ønsker REC å ha kontroll i alle ledd. De har aktivitet i hele verdikjeden for fremstilling av solenergiprodukter, fra produksjon av selve råvaren polysilisium via silisiumskiver, solceller og solpaneler til store solenergisystemer.

Om man skulle rangere viktigheten av de ulike leddene i kjeden, vil valget enkelt falle på det første leddet, nemlig selve råvaren, superrent polykrystallinsk silisium. Eller Solar Grade Silicon (SGS) som er den engelske betegnelsen.

Om ikke annet fordi det for tiden er akutt mangel på solcellesilisium på verdensmarkedet. I tillegg kommer at det er en meget krevende teknologisk øvelse å fremstille dette produktet, som har renhetsgrad nesten på linje med silisium for elektronikkindustrien. Investeringene er også meget store, og det tar typisk to til tre år å bygge en fabrikk for solcellesilisium.Dobler kapasiteten

REC er allerede verdens største produsent av solcellesilisium og produserte 5300 tonn i 2005. Dette tallet vil øke med rundt ti prosent i år og ytterligere neste år gjennom effektivisering av eksisterende anlegg.

Men REC har i lang tid planlagt en ny fabrikk med en kapasitet på ca 6500 tonn per år. Etter den nylig gjennomførte børsintroduksjonen har selskapet nå den nødvendige finansielle ryggrad til investeringer som vil beløpe seg til et sted mellom 500 og 600 millioner dollar. Fabrikken skal ligge i USA, nærmere bestemt Moses Lake, Washington.

Og ganske nylig kom beskjeden fra styret som administrerende direktør Erik Thorsen og resten av administrasjonen har ventet på: Sett i gang!Patentert teknologi

REC har om lag ti konkurrenter som produserer solcellesilisium. Av disse ti har de fem største 88 prosent av markedet. Alle disse fem har også planer om å øke produksjonskapasiteten. Det er dermed ventet at forholdet mellom tilbud og etterspørsel vil jevne seg mer ut rundt 2008 – 2009.

RECs nye fabrikk vil etter planen komme i produksjon mot slutten av 2008. Kapasiteten er i første rekke ment å dekke eget behov. Thorsen er derfor ikke bekymret for en eventuell overproduksjon.

Thorsen hevder dessuten at REC har en bedre fremstillingsteknologi enn konkurrentene. De har utviklet en patentert teknologi for fremstilling av granulert polysilisium. FBR-prosessen (Fluidized Bed Reactor), som gir en mer kosteffektiv produksjon enn tidligere.

– Vi har testet ut prosessen i en halvskala pilotreaktor siden i fjor sommer. Tilbakemeldingene fra våre kunder er udelt positive, sier Thorsen.Teknologi i høysetet

Høy teknologisk kompetanse har hele tiden vært med som en drivende faktor i REC-systemet. Alf Bjørseth fikk allerede i 1998 med seg en høyt kvalifisert kjemikollega på laget, dr. techn. Erik Sauar. Han er nå teknologidirektør i REC. Og han forsikrer at teknologi fortsatt står sentralt i videreutviklingen av hele konsernet.

- Vi jobber med innføring av ny teknologi i alle ledd av vår verdikjede samtidig som vi øker produksjonsvolumene, sier Sauar.Solsilisium

Han nevner i den sammenheng den nye fabrikken i Moses Lake, USA.

– Hittil har praktisk talt all solsilisiumproduksjon i hele verden vært basert på den såkalte Siemens-prosessen, hvor silisiumbasert gass avdampes på staver. Ved vår FBR-prosess skjer avdampingen på små kuler. Dette gir flere hundre ganger større tilgjengelig overflate for avdampingen, og dermed økt produksjonseffektivitet, sier Sauar.Skiver

Neste trinn i verdikjeden er silisiumskiver, eller wafere. Disse produseres som nevnt i Glomfjord og på Herøya.

– Her jobber vi med tre hovedelementer i vårt forbedringsarbeide, sier Sauar.

– Det ene er stadige bestrebelser på å lage tynnere skiver, med dertil hørende utstyr for fremstilling og håndtering av disse. Vi jobber dessuten med å lage skiver av bedre kvalitet som gir høyere solvirkningsgrad. Per i dag oppnår de beste masseproduksjonslinjene for solceller basert på våre skiver en virkningsgrad på over 15 prosent.

– Og sist, men ikke minst, har vi stadig et kritisk øye på alle våre produksjonsprosesser med tanke på å redusere kostnadene, sier Sauar.

Når det gjelder den skivefabrikken som er under bygging på Herøya sier Sauar at utstyret som installeres der vil være basert på samme teknologiplattform som i eksisterende fabrikk, men med stadig høyere grad av automatisering og produktivitetsfokus.

– Vi tilstreber kompatibilitet slik at vi senere kan foreta parallelle oppgraderinger i alle fabrikkene, sier han.Solceller og moduler

De to neste trinnene i verdikjeden er produksjon av solceller og solmoduler. Disse er organisert under hatten REC Solar. Tilsvarende hatter for silisium og skiver er REC Silicon og REC Wafer.

– Akkurat nå er vår celle og modulsproduksjon i innspurten av en opptrapping hvor produksjonsvolumene er både doblet og tredoblet. Solcellene produseres i Narvik og modulene i Sverige, sier Sauar.

Kapasiteten for disse vil da ligge på ca 45 MW. Her er det konkurrenter som er vesentlig større. Mens både REC Silicon og REC Wafer er verdens største med markedsandeler på henholdsvis ca. 17 og 14 prosent (22 prosent av multikrystallinske skiver, 14 prosent av totalmarkedet for silisiumskiver). Det femte og siste leddet i verdikjeden er solsystemer. REC har 12 000 selvstendige systemer spredt utover landsbygda i Sør-Afrika, og nye nye installeres stadig. Men REC har ikke noen planer om å bli store på dette området, i alle fall ikke i nærmeste fremtid.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.