NETTARKIV

Et hav av trøbbel

Leif Hamnes, Ole K. HelgesenLeif Hamnes, Ole K. Helgesen
27. feb. 2009 - 12:22
Vis mer

Gaute Wahl har nok en gang fått en fersk oljerapport i hendene.

– Budskapet er vel delvis kjent, men jeg reagerer på hvor luftig dette er, oppsummerer Wahl.

Som leder i den raskt voksende Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten og Vesterålen, leser han med skepsis siste nytt fra Konkraft, samarbeidsarenaen for Oljenæringens landsforbund (OLF), Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO:

Oljeutvinning i nord gir nye arbeidsplasser, stanser avfolking og stimulerer lokalt reiseliv uten å true sameksistens med fiskeriene, konkluderes det.– Forskutterer

For Lofoten og Vesterålen anslår rapporten at oljeeventyret samlet vil skape mellom 350 og 1350 nye arbeidsplasser. Begge tallene er lite verdt – og særlig det høyeste, mener Wahl.

– Ifølge rapporten avhenger det av offentlige myndigheters satsing på eksempelvis utdanningstilbud og infrastruktur. Et merkelig argument, men dessverre ganske typisk. At noe forsterkes av tilrettelegging gjelder jo for alle næringer. Hvem vet hvilke ringvirkninger vi kunne forskuttert innen fiskeri eller marin teknologi om tilsvarende midler ble brukt der? spør Wahl.

Rapporten sier videre at framtidig teknologiutvikling vil kunne modne en ilandføringsløsning.

– I neste setning heter det at "det blir derfor lagt til grunn at lokale forventninger om ilandføring vil kunne bli imøtekommet." Man bruker altså et ekstremt lite konkret utgangspunkt som en slags garantist for å oppnå lokale ringvirkninger. Det er syltynn argumentasjon. Om jeg likevel bruker tallet 350, er det ikke spesielt mye med tanke på konflikten med fiskeri og reiseliv, sier Wahl.Reiselivet delt

Foruten petroleumsbransjen er Gaute Wahl en av få aktører som faktisk har full støtte i egne rekker for et klart ja/nei-synspunkt – i en sak som ser ut til å splitte partier og organisasjoner på tvers av det politiske spekteret.

Wahl er tydelig på at merkevaren Lofoten, og dermed reiselivet, blir skadelidende på lik linje med fiskeriene. Reiselivsbransjen selv har ingen samlet front.

– Hoveddelen av bransjen er positiv til petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Men det viktig å understreke at det er noen som er mer skeptiske. Dette gjelder kanskje først og fremst de som driver med opplevelsesturisme, sier Geir Solheim, regiondirektør i NHO reiseliv Nord-Norge.

Styreleder Svenn Arne Gundersen i Lofoten turlag rapporterer ganske riktig om en medlemsmasse som er rimelig delt på midten, mens paraplyorganisasjonen Destination Lofoten vil vente på konsekvensutredninger.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Vi trenger mer kjøtt på beina. Det er for eksempel ikke undersøkt om hvorvidt merkevaren vil ta skade. Vi har som utgangspunkt at næringen ikke tar skade så lenge ilandføringsanleggene ikke er synlige, men vil ikke si verken ja eller nei foreløpig, sier daglig leder Jan Rune Yanni Vikan.Se hva de sier (større utgave)

All næring er god næring

Så forsiktige er ikke NHO reiseliv og Geir Solheim.

– Reiselivsnæringen er positiv til all næringsvirksomhet. Når nordnorsk næringsliv går godt, går også reiselivsnæringen godt, sier han.

Han peker på at yrkestrafikken til Hammerfest økte med 64 prosent i årene 1999 – 2004.

– Dessuten er petroleumsnæringen stor på kurs og konferanser. Og en eventuell utbygging kan skape et marked for teknologiinteresserte turister. Jeg tror også at oljeindustrien med sine finansielle muskler kan bidra til å kvalitetsutvikle varemerket Lofoten og selge Nord-Norge som turistattraksjon, sier Solheim.– Mulig med sameksistens

Fiskerne i Nord-Norge danner heller ikke felles front. Fiskarlaget tror det er mulig med sameksistens, mens Kystfiskarlaget krever at området stenges uansett.

– Vi er ikke prinsipielt imot oljevirksomhet. Men det er tre mindre områder som har spesielt mye gyting som vi ønsker å stenge, sier Reidar Nilsen, leder i Kystfiskarlaget.

Konkraft-rapporten lister disse områdene som "mindre interessante" for oljenæringen.

– Betyr det at dere vil godta åpning av Lofoten og Vesterålen dersom området splittes opp?

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå. Norges Fiskarlag krever vern av sårbare gyteområder og en beskyttelsessone, lik den vi har utenfor Troms og Finnmark, fra Stad til Lofotodden. Dette er holdningen vår i saken så langt, og dette gjelder fram til noe annet er bestemt, sier Nilsen.Kystfiskerne vil stenge

Mens Nilsen understreker at Fiskarlaget "forholder seg til det Stortinget bestemmer", og at de "vil samarbeide med politikerne og selskapene for å finne best mulige løsninger", er tonen mindre diplomatisk fra Kystfiskarlaget.

– Det er vel få som er i tvil om at oljenæringen påfører fiskerinæringen skade. Sokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen er for smal til at vi kan ha både fiskeri og petroleumsvirksomhet. Derfor må dette området stenges til man har teknologi som sikrer at dette gjøres forsvarlig. Dette mener også de tunge forskningsmiljøene, sier Kystfiskarlagets leder Håvard Jacobsen.

Han hevder at fiskerinæringen står for langt flere arbeidsplasser i regionen enn petroleumsvirksomhet noen gang vil gjøre.Mot LO-strid i mai

Til og med LO, som hittil har vært blant de mer profilerte forkjemperne, må tåle at sjøen går hvit i egne rekker.

Norsk Tjenestemannslag mobiliserer til kamp om oljefrie soner under LO-kongressen i mai, og vil sammen med El & IT-forbundet jobbe for å avvise prøveboring i Lofoten og Vesterålen gjennom kapitlet om industri- og næringspolitikk. Også Fagforbundet skal være på vei over i motstandernes rekker.

LO-sekretariatet er likevel i utgangspunktet positive til oljevirksomhet i dette området.

– Mens befolkningen i Norge har vokst med om lag 250 000 siden år 2000, har Nordland hatt enn nedgang på over 4000 i samme periode. Uten ny virksomhet i regionen er det vanskelig å se hvordan vi skal snu denne utviklingen, sier LO-leder Roar Flåthen til Teknisk Ukeblad.Trenger kunnskap

Flåthen sier at olje- og gassfunn utvilsomt vil bidra til at regionen får flere bein å stå på.

– Det vil kunne skape en ny type arbeidsplasser som gjør at både jenter og gutter finner det attraktivt å bli værende eller flytte tilbake til regionen, sier Flåthen.

– Vil LO legge press på Arbeiderpartiet for at partiet skal ta standpunkt til spørsmålet før valget?

– Vi skal behandle temaet på kongressen i vår, men vi kommer ikke til å ta endelig standpunkt før det er gjennomført konsekvensanalyser. Vi vil selvsagt jobbe for å få gjennomslag for vår holdning når endelig beslutning er tatt. Fram til da, er det viktig at det foregår en prosess i alle partier og organisasjoner, og at vedtaket som fattes bygger på fakta og kunnskap, sier Flåthen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.