KRAFT

- Et godt marked for grønn energi

Bilde: Anders J. Steensen
Trond Gram
24. feb. 2010 - 12:08

Fakta:

  • Slam fra kloakkrenseanlegg er en energiressurs som kan utnyttes til strømproduksjon.
  • Prosessen til Cambi går ut på å benytte teknologi for elektrolyse av kloakkslam el. til å produsere metangass og elektrisitets- og varmeproduksjon.
  • Normalt er energien i denne gassen ikke nok til å dekke anleggets behov, men med Cambis teknologi kan renseanlegg bli selvforsynt med energi, og i de fleste tilfeller eksportør av elkraft.

Nå har selskapet signert en kontrakt med å installere et nytt biogassanlegg ved renseanlegget Davyhulme ved Manchester.

Dette er ett av Englands største renseanlegg, og kontrakten er også ganske betydelig for Cambi, totalt 200 millioner kroner.

– Dette er den største kontrakten vår, bekrefter Merete Nordli, administrerende direktør i selskapet.

Teknologi fra Asker

Prosjektet skal bidra med 32.000 tonn CO2-ekvivalenter/år i reduserte klimagassutslipp.

Cambi har brukt betydelig med tid og ressurser på å utvikle teknologien til et lukket prosessanlegg hvor slam fra et kloakkrenseanlegg blir gjort om til strøm. I andre enden kommer en bakterie- og luktfri råtnerest ut, som egner seg godt til gjødsel.

– Vi produserer biogass fra kloakkslam, industrislam, matavfall og fiskeriavfall. Teknologien er utviklet her i Asker, sier Nordli til tu.no.

Største anlegg

Selskapet har fire anlegg i Norge, bygd mellom 1995 og 2008, men det er i Storbritannia Cambi har sitt største marked. Totalt har selskapet åtte anlegg der, i tillegg til to i Danmark, og ytterligere seks anlegg spredt rundt i Europa.

– Vi har mange anlegg i Storbritannia. Det er vårt største anlegg, fordi de har grønne sertifikater som gir et godt marked for grønn energi, forteller Nordli.

Cambi-anlegg har også funnet veien til Dubai og Japan.

Grønne sertifikater

Om de grønne sertifikatene også kommer til å heve markedet i Norge, er Nordli mer usikker på. Hun er avventende til ordningen med grønne sertifikater som kommer i Norge og Sverige i 2012.

– Vi ser hovedsakelig vekst utenfor Norge. Norge er et lite marked, med alt for få insentiver. Selv om det er varslet grønne sertifikater, vet vi ikke mer enn det. Vi vet ikke noe om størrelsen eller hvordan de vil bli håndtert, sier hun.

Selskapet ble etablert i 1989, da Glommen Skogeierforening etablerte et selskap for hvordan dampeksplosjon kunne brukes til å lage cellulose av bjørk.

– Luktet fryktelig

Dette prosjektet ble skrinlagt, men selskapet videreutviklet en teknologi for å omdanne kloakkslam fra renseanlegg til gjødsel.

– Det luktet fryktelig. Så vi la om til energiproduksjon gjennom biogass. Energi er det mest verdifulle å få ut av avfallsmassen, sa Per A. Lillebø til Forskningsrådets nettsted da selskapet vant prisen for «Årets energigründer» i 2008.

Selskapet har brukt mellom 80 og 90 millioner kroner av egne midler på teknologiutvikling. I tillegg til støtte til flere prosjekter fra Forskningsrådet.

I Norge er neste store planlagte anlegg Oslo kommunes anlegg for våtorganisk avfall. Cambi er prekvalifisert til å være med i anbudsrunden.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.