Esso Slagentangen

Esso vurderer å legge ned oljeraffineriet på Slagentangen

280 ansatte kan bli berørt, ifølge E24.

ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Tønsberg sto klart i 1961. Raffineriet omformer råolje til petroleumsprodukter.
ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Tønsberg sto klart i 1961. Raffineriet omformer råolje til petroleumsprodukter. (Bilde: Anders J. Steensen)

280 ansatte kan bli berørt, ifølge E24.

Esso Norge vurderer å legge ned raffineridriften på Slagentangen i Tønsberg, skriver E24.

– På tross av iherdig innsats fra våre ansatte gjennom utfordrende tider, ser vi ikke langsiktige økonomiske levedyktighet for raffineridrift på Slagen, skriver Esso Norge-sjef Per-Erik Aasum i en melding fra selskapet.

Slagentangen er ett av to oljeraffinerier i Norge. Det andre ligger på Mongstad og eies av Equinor.

Styret i Esso Norge har i dag snakket med de ansatte om å gjøre om driften til en drivstoffterminal, ifølge en melding fra selskapet. Det er 280 ansatte ved raffineriet, hvorav 230 er ansatt i Esso Norge.

Vanskelig marked

– Det er for tidlig å si hva som vil skje med jobbene om det blir en drivstoffterminal, men svært mange arbeidsplasser blir påvirket hvis det blir en omlegging, sier kommunikasjonssjef Anne Fougner i Essos Norge til E24.

Hun sier selskapet er i dialog med myndighetene med tanke på samfunnssikkerhet og beredskap, og at de har god tankkapasitet. «Alle våre kontraktsmessige forpliktelser for leveranser vil bli oppfylt og vi vil fortsette å levere drivstoffprodukter til det marked vi forsyner i dag», skriver Esso Norge i meldingen.

Selskapet skriver i meldingen at europeiske raffinerier opplever fallende etterspørsel, overkapasitet og sterk konkurranse. Etterspørselen etter flytende drivstoff til veitrafikken i Norge avtar og lønnsomheten i de norske raffineriene har i perioder vært krevende.

Også Equinor oppga i sin rapport for fjerde kvartal at marginene på selskapets raffinerier, på Mongstad og i Kalundborg i Danmark, var lave i fjor.

 

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå