Esso vurderer å legge ned oljeraffineriet på Slagentangen

280 ansatte kan bli berørt, ifølge E24.

Esso vurderer å legge ned oljeraffineriet på Slagentangen
ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Tønsberg sto klart i 1961. Raffineriet omformer råolje til petroleumsprodukter. Bilde: Anders J. Steensen

Esso Norge vurderer å legge ned raffineridriften på Slagentangen i Tønsberg, skriver E24.