KRAFT

Esa refser norsk rolleblanding

Selskaper som eier regionalnett, må skille ut sin kraftproduksjon for å oppfylle EUs nøytralitetsregelverk, mener Eftas overvåkingsorgan Esa.

NØYTRALITET: Det er et viktig prinsipp i EUs nøytralitetsregelverk at kraftproduksjon og nettdrift holdes atskilt. Eftas overvåkingsorgan Esa er kritisk til om kravet oppfylles i det norske regionalnettet.
NØYTRALITET: Det er et viktig prinsipp i EUs nøytralitetsregelverk at kraftproduksjon og nettdrift holdes atskilt. Eftas overvåkingsorgan Esa er kritisk til om kravet oppfylles i det norske regionalnettet. Bilde: colourbox.com
Øyvind LieØyvind LieJournalist
2. feb. 2012 - 13:25

Det er et grunnprinsipp i EUs nøytralitetsregelverk å holde kraftproduksjon og nettdrift atskilt. Slik skal man hindre at nettselskapene gir sine egne kraftproduksjonsselskap fordeler, på bekostning av konkurrentene. Dette slås fast i EUs Eldirektiv II.

Men det finnes unntak fra EUs krav om såkalt eiermessig og funksjonelt skille mellom nettselskap og kraftselskap. Unntaket gjelder for distribusjonsnett med færre enn 100.000 kunder.

Men hva er et distribusjonsnett? I et brev fra Esa som Teknisk Ukeblad har sett, argumenterer Efta-vaktbikkja for at det norske regionalnettet må regnes som et overføringsnett, og ikke som et distribusjonsnett.

Må skille selskaper

Hvis Esa får gjennomslag for sitt syn, må norske regionalnetteierne som eier kraftproduksjon, skille ut nettselskapene, selv om de har under 100.000 kunder.

– Det er Esas oppfatning at regionalnettet i Norge brukes til å transportere elektrisitet på høyspentkabler med det formål å levere til distribusjonsnettverk. Regionalnettet kommer derfor ikke inn under definisjonen "distribusjon", i henhold til direktivet, men under "distribusjon", heter det i brevet fra Esa.

Les også: – Esa kan gripe inn mot sertifikatene

Vil bruke skjønn

Olje- og energidepartementet (OED) er uenig med Esa. I et svarbrev, som Teknisk Ukeblad har sett, forsvarer departementet seg med at den norske modellen med regionalnett ikke er definert i EU-direktivet.

– Regionalnettet er betraktelig nærmere knyttet til direktivets definisjon av "distribusjon" enn av "transmisjon", skriver OED.

– I lys av de relativt vage og fleksible definisjonene i direktivet, mener departementet at medlemslandene må få bruke noe skjønn når definisjonene brukes, og ta hensyn til kriteriene i direktivet og til det nasjonale systemets særegenheter, mener OED.

TU20110114TU20110114DSC_01032014_18_192114_19_35 1101141347.jpg

Grisgrendt land

En norsk særegenhet er at landet er grisgrendt.

– Funksjonen til installasjonene som karakteriseres som regionalnett må også forstås i lys av viktige særtrekk ved det norske kraftnettsystemet, som for eksempel at det er behov for forsyning over lange distanser i et land som mange steder er tynt befolket, skriver OED.

Departementet understreker at et forbruk på om lag 20 TWh per år leveres direkte til forbrukerne via det norske regionalnettet.

I tillegg påpekes det at regionalnettet i stor grad eies av eierne av lokalnett, og at det er nært knyttet til lokalnettet.

– I lys av dette kan ikke departementet se at regionalnettet i Norge kan anses som distribusjonsnett i betydningene som brukes i direktivet, konkluderer OED.

Les også: Statnett håvet inn på prisforskjeller

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Skal møte Norge

Pressetalsmann Trygve Mellvang-Berg i Esa sier brevet til Norge er starten på en såkalt samsvarsvurdering, der Esa stiller en rekke spørsmål for å sjekke om den norske lovgivningen er i tråd med EØS-avtalen.

Esa vurderer nå Norges svar, og saken vil deretter bli diskutert i et møte med norske myndigheter.

Les også: Tvinges til å endre energiloven

– Store konsekvenser

Energi Norge er helt på linje med OED.

– Dersom Esa skulle komme til at regionalnettet er å betrakte som transmisjon, vil dette kunne få store konsekvenser for den fremtidige organiseringen av eierskapet til regionalnettet i Norge. Vi har derfor i høst hatt en tett dialog med våre medlemmer som eier regionalnett, og vil følge denne saken videre, sier bransjeorganisasjonens administrerende direktør Oluf Ulseth.

Han viser til at EU opererer med to nettnivå, mens Norge har tre.

– Vi mener det følger av direktivet anvendt på norske forhold at både lokal- og regionalnettet må defineres som distribusjonsnett, sier Ulseth.

Les også: Oslo kan slippe monstermaster

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.