BYGG

Erstatning uten innrømmelser

Bilde: Illustrasjonsfoto
Per Erlien Dalløkken
20. okt. 2008 - 15:20

Skanska og Veidekke har gått med på å betale seks millioner kroner hver i erstatning for påstått prissamarbeid under bygging av sju bruer på 1990-tallet.

Les også: Staten stevner byggiganter

Samtidig understreker entreprenørselskapene at dette ikke må forveksles med innrømmelse av skyld. De ønsker kun å legge saken bak seg.

Fryktet flere år i retten

Veidekke sier at de betaler ut fra en ren kommersiell vurdering og uten å erkjenne ansvar for noe tap på det offentliges hånd.

– Vi har hatt et sterkt og inderlig ønske om å kunne legge denne saken bak oss for godt. Helt siden juni og august i 2001 har ulike sider av denne og tilstøtende saker krevd vårt engasjement. En rettssak ville krevd ytterligere fire-fem år med fokus og bruk av ressurser, sier kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen.

Vil se framover

Også Skanska bestrider å ha deltatt i det påståtte ulovlige samarbeidet.

I en melding fra selskapet heter det at de ønsker å legge saken bak seg og inngår forlik etter en totalvurdering.

– Skanska ønsker ved dette forliket å heller se framover og fokusere på å bedre tillitsforholdet mellom partene slik at vi sammen med Statens vegvesen kan løse de samferdselsutfordringer som landet har. Skanska er svært glad for at Statens vegvesen vil jobbe for at deler av beløpet vil kunne benyttes til å bedre det framtidige samarbeidsforholdet mellom det offentlige og bransjen, skriver Skanska.

– Har ikke gjort noe galt

NCC Construction og Reinertsen har imidlertid ikke villet inngå forlik og blir nå stevnet av staten.

– Vi kan ikke se at vi har gjort noe galt. Vi vil ikke betale erstatning for noe vi ikke har gjort, sier direktør Peter Gjørup i NCC Construction til TU.no.