Erling Westgaard til minne

Etter eksamen ved NTH i 1937 på elektrolinjen, fortsatte han ved NTH til 1939 som vitenskapelig assistent. Årene 1939-53 var han ansatt i Nebb, ble overingeniør i 1942 og var ett år ved Brown Boveri i Sveits. Etter studieopphold i Sveits og USA 1953-54 kom han til NTH som professor i elektromaskinbygging.

Hans arbeid og engasjement for NTH var bredt og omfattende i de 28 år han var professor, ikke bare oppbygging av undervisning og forskning innen eget fagfelt, men også ledelse av elektroteknisk avdeling i mange år og deltagelse i NTHs toppledelse som avdelingsformann og prorektor. I en periode var han Sintefs styreleder, samtidig som han var sterkt engasjert i EFIs oppbygging og utvikling.

Innen sitt eget fag, konstruksjon av elektriske maskiner, nøt han en bred anerkjennelse. Han var en meget benyttet konsulent, både for generatorprodusenter og for kraftselskaper i kraftutbyggingens mest hektiske år, som falt sammen med hans professorperiode. Selv om elektriske maskiner var hans fagfelt så han tidlig mulighetene kraftelektronikken hadde innen elkraftteknikken.

Professor Westgaard var i flere år medlem av NTNFs komite for vitenskapelig personell, hvorav to år som komiteens formann. Han har vært medlem av Trondheim bystyre og satt i flere år som medlem i NIFs hovedstyre. For innsatsen i NIF ble Westgaard tildelt foreningens hederstegn.

Erling Westgaard utøvet sitt fag på en slik måte at det grodde etter ham, både innen norsk industri og elforsyning, og ikke minst i fagmiljøet ved NTH/NTNU. Vi vil minnes ham i ærbødighet og takknemlighet.

På vegne av kollegaer ved Institutt for elkraftteknikk,NTNU

Tore Undeland, Hans H. Faanes, Arne T. Holen og Robert Nilssen

(Nekrologen er forkortet.)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå