Erik var lobbyist for villaks i 10 år. Nå designer han verdens største settefiskanlegg

Skal passe på at 20 millioner fisk får sine individuelle behov dekket.

Erik var lobbyist for villaks i 10 år. Nå designer han verdens største settefiskanlegg
Erik Sterud skal være med på å designe verdens største settefiskanlegg. Foto: Arne Fenstad

I ti år var biolog Erik Sterud fagsjef i organisasjonen Norske Lakseelver som jobber for å bevare villaksen. Den største trusselen mot villaks var sykdom og parasitter fra oppdrettsfisk, og Sterud lobbet for strengere miljøreguleringer for oppdrettsnæringen.