NETTARKIV

Er grensen nådd?

Dessuten kan jo de moderne programmene gjøre de utroligste ting.

Da CD-en kom, fikk vi leksika på CD. Man slapp da å dra ut tunge bøker fra bokhylla, og særlig ved søk hvor man hadde behov for flere bind.

Hva opplever man så når man synes PC-en er for langsom og kjøpe

r en ny? Jo, med et operativsystem som heter Microsoft Windows Millennium Edition (ME) er verken Britannica eller det norske leksikonet kjørbare. Det norske er fra 1998 og Britannica er fra 99 og kostet meg ca. 2400 kroner til sammen.

Ved å tilskrive det norske forlaget, får man ikke noe svar. Er vi kommet så langt at begeistringens kilder i databransjen er begynt å tørke ut?

Microsoft kan umulig være ukjent med begrepet kvalitetssikring. Jeg nekter å tro at dette er en bevisst handling for å utelukke andre. Menneskenaturen har kanskje ikke forandret seg så mye fra først i 30-årene, da Elektrisk Bureau kjørte med egne gjenger på skruene. Det samme gjorde Ford og General Motors.

Det advares herved mot å investere i datautstyr som kjører Microsoft Windows Millennium Edition (ME).

Inge Edvardsen

Les mer om: