ENERGI

Er effektforbruket i Norge et problem? Elektrobransjen og NVE er uenige

To promille på fem år bør ikke endre norsk energipolitikk, mener Nelfo.

Den svarte linjen viser strømforbruk, mens den lilla viser effekttoppene i Norge. Måleenheten er i ikke KW og KWt, men en indeksert skala med 1980 som basisår. De stiplede linjene er NVEs prognoser.
Den svarte linjen viser strømforbruk, mens den lilla viser effekttoppene i Norge. Måleenheten er i ikke KW og KWt, men en indeksert skala med 1980 som basisår. De stiplede linjene er NVEs prognoser.

– Dette skremmebildet som NVE har skapt av effekttoppene i Norge er ikke riktig, sier Andreas Strømsheim-Aamodt.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.