Er dette anlegget på land eller i sjøen? Forskjellen utgjør 1,5 milliarder kroner

Nye havbrukskonsepter utfordrer definisjonen av sjø og land, mener regjeringen.

Er dette anlegget på land eller i sjøen? Forskjellen utgjør 1,5 milliarder kroner
Slik skal anlegget til Andfjord salmon se ut når det står klart. Illustrasjon: Andfjord Salmon

Oppdrettsanlegg som verken ligger helt på land eller helt i sjøen har blitt en nøtt for myndighetene.