ENERGI

Er arealforvaltningen av Norge styrt av tilfeldigheter?

Hvor er den overordnede og langsiktige planen over hvilke områder som er, eller bør være, vernet? Det har sjelden vist seg at tilfeldig arealforvaltning er lønnsomt. Ei heller bærekraftig.

En helhetlig areanbruksplan vil hjelpe oss med å unngå slike hendelser som Fosen-saken, der debatten og rettssaken om naturmangfoldet ikke fikk stoppet nedbyggingen av natur og kraftutbygging.
En helhetlig areanbruksplan vil hjelpe oss med å unngå slike hendelser som Fosen-saken, der debatten og rettssaken om naturmangfoldet ikke fikk stoppet nedbyggingen av natur og kraftutbygging. Foto: Heiko Junge/NTB

Den muligens Ole Brumm-inspirerte energimeldingen «Mer av alt – raskere» viser til dagens og fremtidens mangel på kraft og nettkapasitet for å realisere nye industrier i næringssektoren. Vi er avhengige av å omstille oss fra fossil til fornybar energi for å nå klimamålene.

Les mer om: