ENERGI

Equinor-rapport: Gasslekkasje og driftsstans var følgefeil etter uhell med Tysklandskabelen. Til slutt brant Melkøya

Statnett importerte 1400 MW ved et uhell. Det ga gasslekkasje og driftsstans på Melkøya.

Utenlandskabelen Nordlink var under uttesting da det plutselig ble importert 1400 MW ved et uhell 10. september 2020.
Utenlandskabelen Nordlink var under uttesting da det plutselig ble importert 1400 MW ved et uhell 10. september 2020.

Gjennom en rekke artikler har TU belyst hva som skjedde da LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest brant 28. september 2020.