Equinor overtar som operatør i Polaris-prosjektet – Norges andre CO2-lager

Skal produsere utslippsfri ammoniakk i Finmark og fange og lagre CO2-en.

Equinor overtar som operatør i Polaris-prosjektet – Norges andre CO2-lager
Polaris blir etter planen det andre CO2-lageret på norsk sokkel. Nå overtar Equinor som operatør. Illustrasjon: Horisont Energi

Horisont Energi skriver i en børsmelding at de nå har inngått en formell samarbeidsavtale med Equinor og Vår Energi om å utvikle Polaris, et planlagt CO2-lager i Barentshavet. 

Som en del av avtalen overtar Equinor rollen som operatør for prosjektet. 

Equinor har fra før omfattende erfaring med å lagre CO2, og de er også en av tre selskaper bak Northern Lights, som utvikler det første CO2-lageret på norsk sokkel. 

I september i år ble det kjent at de tre selskapene inngikk et samarbeid om Barents Blue-prosjektet, hvor planen planen er å produsere ammoniakk fra naturgass i Finnmark og fange og lagre CO2-en fra denne fra 2025.

En investeringsbeslutning for Polaris og Barents Blue er ventet mot slutten av 2022. 

Les også

25 års erfaring 

Equinor har 25 års erfaring med å lagre CO2 fra Sleipner-feltet, fordi gassen her inneholder en høy andel CO2, som de er nødt til å fjerne før den eksporteres til forbrukerne. I tillegg har de fanget og lagret CO2 på Snøhvit-feltet siden 2008. 

Selskapet var dessuten operatør for Northern Lights-prosjektet, CO2-lageret som inngår i det norske fullskalaprosjektet for CO2-fangst og -lagring, Langskip. Her valgte de tidligere i år å skille ut Northern Lights som et eget selskap, som det første selskapet som skal tilby transport og lagring av CO2.

Det nye lageret vil ha en total lagringskapasitet på opp mot 100 millioner tonn, men de har ikke gått ut med noen tall på årlig lagringskapasitet. De skal de ha kapasitet til den CO2-en de selv fanger fra ammoniakkproduksjonen, og muligens også til en tredjepart. Hvor mye ekstra kapasitet de vil ha, kommer an på størrelsen på ammoniakkanlegget, som ennå ikke er bestemt. 

I september i år lyste den forrige regjeringen ut to nye områder for CO2-lagring på norsk sokkel, ett i Nordsjøen og ett i Barentshavet. Horisont Energi, som har ledet Polaris-prosjektet frem til nå, bekreftet da at de søker på lisensen i Barentshavet.

Polaris ligger altså an til å bli det andre CO2-lageret i Norge, og det er flere prosjekter på gang i hele Europa – selv om Nordsjøen per nå peker seg ut til å bli et sentralt område. 

Hele verdikjeden

De tre selskapene samarbeider nå om hele den planlagte verdikjeden. Planen er at naturgass fra Equinors gassfelt, Snøhvit og fra Vår Energis Goliat skal brukes til å produsere utslippsfri ammoniakk. CO2 fanges fra prosessen, transporteres offshore og lagres i Polaris, det planlagte CO2-lageret. 

Barents Blue skal etter planen kunne produsere 3000 tonn ammoniakk daglig.

Goliat-feltet i Barentshavet er i hovedsak et oljefelt, og i dag er det kun oljen som utvinnes. Men det finnes også gassressurser på feltet, som de ikke har hatt lønnsomme løsninger for å utvinne og som dermed har blitt reinjisert ned i reservoaret. Barents Blue-prosjektet kan dermed bli løsningen for gassen på Goliat. 

Sammen med ressursene i Alke, som også er operert av Vår Energi, er det omkring 25 milliarder standard kubikkmeter gass i området, som kan tas til land i rørledninger og inngå i ammoniakkproduksjonen. 

Goliat-utbyggingen endte med store økonomiske overskridelser og ble 56 prosent – eller 18 milliarder kroner – dyrere enn det som var opprinnelig plan. Det har lenge vært spekulert i om feltet noen gang ville kunne bli lønnsomt, og å finne en løsning for gassen på feltet har vært trukket frem som et av de avgjørende punktene for dette. 

Les også