Equinor med oljefunn i Norskehavet

– Kan styrke levetiden til produserende felt i Norskehavet.

Equinor med oljefunn i Norskehavet
Riggen West Hercules boret letebrønnen Egyptian Vulture i Norskehavet for Equinor, hvor det ble gjort et oljefunn. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Oljedirektoratet melder at Equinor har gjort et oljefunn i letebrønnen Egyptian Vulture i Norskehavet, om lag 10 kilometer nord for Tyrihans-feltet, 23 kilometer øst for Kristin-feltet og 200 kilometer nord for Kristiansund.

Funnet er beregnet til å være på mellom 19 og 63 millioner fat olje.

Ifølge OD skal Equinor og de andre partnerne i lisensen evaluere funnet for videre avgrensning, og de vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i området.

– Kan styrke produserende felt

Kristin Westvik, som er Equinors områdedirektør for Utforskning og Produksjon Nord, sier i en melding at fremtidig verdiskapning i stor grad vil komme fra økt utvinning fra eksisterende felt, og tilknytting av nye funn nær eksisterende infrastruktur. 

– Det er derfor oppløftende nok en gang å kunne påvise ressurser som kan styrke levetiden til produserende felt i Norskehavet. Slike feltnære funn er lønnsomme, robuste mot svingninger i olje- og gasspris, de har kort tilbakebetalingstid og lave utslipp, sier hun. 

Dette er det tolvte funnet på norsk sokkel i år, og Equinors femte funn (ikke medregnet avgrensingsbrønner). 

Det største funnet så langt i år er det Wintershall Dea som står for, med sin Dvalin Nord brønn. Den inneholder opp mot 157 millioner fat med olje, gass og kondensat. 

Les også