Equinor har tro på fusjon

Equinor investerer i kjernekraft. Men det gjelder varianten basert på hydrogenisotoper, ikke tunge uran- og thoriumatomer

Equinor har tro på fusjon
Illustrasjonen viser hvor stor SPARC blir. Det er en kompakt tokamak med svært høy feltstyrke som skal skape og holde på et plasma som skal gi netto energiutbytte. Foto: T. Henderson, CFS/MIT-PSFC

Det har vært sagt om fusjonskraft at det er fremtidens energikilde, men først om 20 år. Og 20 år har det vært i rundt 60 år. Nå kan dette endre seg. Raskt. Det utvikles og bygges flere gigantiske anlegg, som det internasjonale samarbeidet rundt fusjonsreaktoren ITER i Frankrike, men også flere småskala teknologier er under utvikling.