ENERGI

Enova til angrep på kraftkrise

Redningen: Fornybar energi som vindkraft kan dekke store deler av behovet for kraft i Midt-Norge.
Redningen: Fornybar energi som vindkraft kan dekke store deler av behovet for kraft i Midt-Norge.Bilde: Statkraft

Hva gjør Enova?· Enova er myndighetenes virkemiddel for energisparing og produksjon av fornybar elektrisitet og varme. Det langsiktige målet for Enova er 12 TWh i 2010. Fra og med 2001 til og med 2005 har de nådd 6,6 TWh ny produksjon og energisparing.

· Enova vurderer lønnsomhet i enkeltprosjekter og tildeler midler slik at prosjekter kan gjennomføres. De billigste prosjektene blir gjennomført først.

· Enovas aktivitet/Energifondet finansieres over et påslag på nettariffen. I dag er det 1 øre pr kWh.

Kilde: Olje- og energidepartementet

Kraftkrisen kommer

Den kommende kraftkrisen i Midt-Norge skyldes først og fremst at det er under utvikling 2-3 store industriprosjekter med betydelig behov for elektrisk kraft. Både utvidelsen av aluminiumsverket på Sunndalsøra, Ormen Lange utbyggingen på Aukra og Hustad Marmors investeringsplaner vil kreve betydelige kraftressurser.For å dekke det fremtidige energibehovet i Trøndelagsfylkene samt Møre og Romsdal, er det nødvendig å øke kraftforsyningen med nærmere 10 TWh de nærmeste årene.

Enova har tidligere gjort beregninger som viser at fornybare energikilder og energieffektivisering kan dekke 30 prosent av kraftunderskuddet som vil komme i Midt-Norge.

– Dette tallet blir enda høyere dersom vi får økte midler, sier Bård Bjerkaker, informasjonssjef i Enova.Vindkraft og fjernvarme

Han kan ikke si eksakt hvor mye av energibehovet som kan dekkes av fornybar energi som vindkraft og fjernvarme.

– Det er avhengig av hvor mye støtte vi eventuelt får. Men det blir i alle fall betydelig mer enn 30 prosent dersom vi får økte midler fra vår eier (Staten, red. anm.). Enova har vist svært gode resultater tidligere. Derfor håper vi at myndighetene vil bruke oss aktivt i arbeidet for å redusere kraftunderskuddet i Midt-Norge.Høye strømpriser

Enova skal finne praktiske løsninger på myndighetenes energipolitiske mål om energisparing og produksjon av fornybar energi.

De billigste prosjektene skal få støtte først. Derfor vil det etter hvert bli vanskeligere å finne lønnsomme prosjekter. Men samtidig blir tidligere ulønnsomme prosjekter mer interessante på grunn av dagens skyhøye strømpriser.

Merker dere økende investeringsvilje nå som strømprisene er svært høye?

– Ja. Vi har et generelt inntrykk av det er en økende vilje til å satse på fornybar energi og energieffektivisering, sier Bjerkaker.Viktig satsing

Enova-direktør Eli Arnstad mener Enovas tiltak blir viktige for Midt-Norge. – Et enkelt gasskraftverk vil ikke alene kunne dekke den økede etterspørselen. Det er derfor viktig og nødvendig med utbygging av vindkraft, energieffektivisering, reduksjon i annen lokal industri og utbygging av fjernvarme, for at etterspørselen i regionen skal dekkes, skriver hun på Enovas nettsider.Alternativ til elsertifikater

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen har sagt at han ønsker å styrke Enova som et alternativ til de forkastede planene om et norsk-svensk elsertifikatmarked. Har du store forventninger til forslagene som snart skal legges fram?

– Vi registrerer jo at Enova stadig blir nevnt i denne sammenhengen, og vi venter i spenning på planene, sier Bjerkaker.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.