BYGG

Enova-støtten legges om: Millionstøtte til bedrifter som samarbeider om utslippsfrie byggeplasser 

Kampen mot CO2-utslipp på byggeplassen trappes opp, mens støtte til energisparing fases ut.

 Å kjøpe en elektrisk anleggsmaskin vil ikke være nok til å få støtte, men større prosjekter med læringseffekt kan utløse millionbeløp fra Enova.
Å kjøpe en elektrisk anleggsmaskin vil ikke være nok til å få støtte, men større prosjekter med læringseffekt kan utløse millionbeløp fra Enova. Foto: Nasta

Bygge- og anleggsnæringen i Norge slipper ut to millioner tonn CO2-ekvivalenter, viser SSB-tall fra 2019. Tar man med indirekte utslipp, står næringen for om lag 15 prosent av nasjonale utslipp.