KRAFT

– Enova sløser med ressurser

Mona Sprenger
30. apr. 2010 - 11:44

– Fjernvarme i Norge og utskifting av panelovner er ikke en optimal klimapolitikk, mener han.340 000 kWh/år

Eidsiva Energi har de siste årene hatt en storstilt satsing på fjernvarme og mottatt betydelig med støtte fra Enova.

Det fikk de også, da de ville bytte ut panelovnene i administrasjonsbygget på Lillehammer med vannbåren varme. 680.000 kroner. Dette gir ifølge Enova et fornybart energiresultat 340 000 kWh/år.– El best

– Det beste for landets økonomi er at vi bruker el også til oppvarming. Klimapolitikken bør legge vekt på å nå målet om en politisk bestemt reduksjon av klimagassutslipp på billigste måte, sier Steinar Strøm. Det ligger ingen direkte besparelse i å bytte ut panelovner med fjernvarme.– Må ha volum

– Jeg ser at man kan stille spørsmål ved Enova-støtten, sier Ola Mørkved Rinnan, konsernsjef i Eidsiva Energi. Han understreker at vi ikke må gjøre strøm som energibærer til et problem.

KJÆRKOMMENT: Konsernsjef i Eidsiva Energi, Ola Mørkved-Rinnan  er glad for Enova støtten. - For  for å få økonomi i fjernvarme er man avhengig av volum.
– Jeg ser at man kan stille spørsmål ved Enova-støtten, sier Ola Mørkved Rinnan, konsernsjef i Eidsiva Energi. Han understreker at vi ikke må gjøre strøm som energibærer til et problem. Ola Mørkved-Rinnan. Mona Sprenger

– Ingen må si at det er feil å bruke el til oppvarming. Men jeg mener at fjernvarme i byene er fornuftig ut fra et forsyningsmessig perspektiv. Ikke for å ta bort el, men for å ta bort fossil brensel. Men for å få økonomi i fjernvarme er man avhengig av volum.

– Ville dere byttet ut panelovnene uten Enova-støtten?

– Jeg husker at det var en diskusjon – skal, skal ikke. Og støtten var et kjærkomment bidrag.– Ikke optimalt

Heller ikke Erik Skjelbred, direktør for produksjon og miljø i Energi Norge, mener at dette er en optimal klimapolitikk.

– Hvis vi skal kutte norske utslipp må vi konsentrere oss om å bytte ut oljefyrene og fossilt brensel. Fjernvarme er den mest effektive måte å slå ut oljefyrene, men Enovas hovedmål bør ikke være en omlegging fra el til varme. Målet må være å understøtte en klimapolitikk.Endring av mandat

Energi Norge mener at Enovas mandat bør endres. I dag er regjeringens politikk for å begrense energiforbruket og tiltak for å fremme vannbåren varme og nye fornybare energikilder. Det begrunnes med at vi må forberede oss på en framtid der energi, og særlig elektrisitet blir ett knappere og mer verdifullt gode. Det synet deler ikke Energi Norge.

– Vi tror at el kommer til å være den dominerende energibæreren framover, sier Skjelbred.– Bør legges ned

Energi Norge gikk nylig ut og advarte mot at vi kunne få en energioverskudd i Norden på hele 50 TWh i 2020. Nå mener bransjeorganisasjonen at det er på tide med en gjennomgang av Enovas mandat.

KRITISK: Professor Steinar Strøm mener at utskifting av panelovner er ikke en optimal klimapolitikk,
Energi Norge gikk nylig ut og advarte mot at vi kunne få en energioverskudd i Norden på hele 50 TWh i 2020. Nå mener bransjeorganisasjonen at det er på tide med en gjennomgang av Enovas mandat. Steinar Strøm.

Professor Steinar Strøm mener derimot at Enova bør legges ned.

– Vi trenger ikke et organ som skal gi støtte til ulønnsomme prosjekter. Husholdninger og bedrifter bør stå overfor hva el koster og hva utslipp av CO2 koster. Så får de tilpasse seg deretter. Å subsidiere energibruk leder bare til mer energibruk

– Riktig politikk

– Enova har brukt masse penger på å få byttet ut panelovner med fjernvarme, sier olje og energiminister, Terje Riis-Johansen.

Han understreker at det er helt i tråd med Enovas mandat.

RIKTIG: Olje- og energiminister, Terje Riis-Johansen, er klar på at det er helt riktig at Enova støtter utskiftning av  panelovner.
Han understreker at det er helt i tråd med Enovas mandat. Terje Riis-Johansen. Truls Tunmo

– Målet er å frigjøre el til annen bruk.

– Men nå kan vi ifølge Energi Norge gå mot et kraftoverskudd på hele 50 TWh i Norden allerede i 2020. Er det fortsatt riktig å gi statsstøtte til utskiftning av panelovner?

– Vi vil trenge el for å kunne elektrifisere transportsektoren og elektrifisering av sokkelen. Her ligger det et stort potensial. I tillegg kan vi eksportere fornybar kraft og bidra til utslippskutt.

– Men kullkraften er jo regulert av kvotesystemet. Hvis norsk vannkraft fører til lavere produksjon av kullkraft i Danmark, vil jo kraftprodusenten selge kvotene sine til andre. Og utslippene blir de samme.

– Da må vi stramme inn på kvotesystemet.

– Er det noe Norge kan gjøre?

– EU må stramme inn. Vi kan ikke tenke statisk på dette, mener statsråden, som ikke har noen planer om å endre på Enovas mandat.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.