ENERGI

Enova kommer

Stortinget skal formelt behandle opprettelsen 27. mars.

Enova skal forvalte det energifondet regjeringen foreslo opprettet til å finansiere omleggingen av energibruk og energiproduksjon. Fondet vil i følge leder av interimstyret, Ted Hanisch, få til rådighet en halv milliard kroner årlig.

Olje- og energiminister Olav Akselsen sier at oppgaven til Enova blir å fremme investeringer i alternativ energiproduksjon og å sette i verk tiltak som kan redusere energiforbruket.

Enova skal ta over oppgaver som i dag er tillagt NVE og energiverkene og skal få 20-30 ansatte. (lh)

Les mer om: