Enormt potensial for vannkraft i verden. Kan erstatte store mengder kull

Flere store vannkraftanlegg planlagt i mange land: Store muligheter for norsk industri, viser rapport.

Enormt potensial for vannkraft i verden. Kan erstatte store mengder kull
Det er enormt potensial for ny vannkraft i verden, viser ny rapport. Her fra Hoover dammen i USA. Bilde: Colourbox.dk

Den raske veksten i vindkraft og solenergi har fått mye omtale de senere år. Likevel står vannkraft allerede for 18 prosent av elektrisitetsforsyningen i verden, viser tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA).