KRAFT

Enoksen vil ha toveiskommunikasjon

Bilde: KNUT STRØM

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fått klarsignal til å starte arbeidet med innføring av toveiskommunikasjon for alle strømforbrukere. Utbyggingen skal trolig finansieres gjennom nettleien.

- Mange fordeler

-Toveiskommunikasjon vil gi mange fordeler både for strømkundene, kraftleverandørene og nettselskapene. Teknologien vil blant annet bidra til bedre og mer korrekt informasjon om eget strømforbruk og den enkelte husholdning vil ikke lenger trenge å selv lese av strømmåleren. Ny teknologi vil bidra til økt bevisstgjøring rundt eget elektrisitetsforbruk, samt gi forbrukerne økte muligheter i kraftmarkedet, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Klart i 2012

Olje og energidepartementets vil at utbyggingen skal være gjennomført innen 2012.

Departementet har imidlertid bedt NVE om å vurdere tidsplanen underveis når funksjonskravene er bestemt, når man ser utviklingen i kostnadene, og ettersom man henter inn mer erfaring fra andre land.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.