KRAFT

Enoksen oppretter CO2-selskap

SØKER KOLLEGER: Investeringene i offshorenæringen bidrar til at Vestlandet har lyst ut jobber for 1351 ingeniører og andre realister i januar.
SØKER KOLLEGER: Investeringene i offshorenæringen bidrar til at Vestlandet har lyst ut jobber for 1351 ingeniører og andre realister i januar. Bilde: Harald Pettersen, Statoil
Anders J. Steensen
6. mars 2007 - 14:02

Regjeringen har bestemt seg for å se på CO 2-rensingen på Mongstad som et ledd i den store europeiske satsingen på CO 2 rensing fra kraftverks som foregår i parallell. Det kommer frem i St. prp. 49 (2006 -2007). Olje – og energiminister Odd Roger Enoksen foreslår at teknologiselskapet skal eie og drive pilotanlegget for CO 2-fangst på Mongstad.

Dette statsforetaket skal utvikle teknologi i samarbeid med industrien for å redusere kostnade for fangst og deponering som i følge NVE er fra 700 kroner per tonn og oppover for CO 2. Selskapet formål er å kvalifisere, teste teknologi og høste erfaring med bruk at CO 2-fangst.

Åpner for flere eiere

Enoksen foreslår å begrense hvem som kan delta på eiersiden. Det skal først og fremst være olje- og energiselskaper som kan ha interesse av å bruke utviklet fangstteknologi senere. I henhold til avtalen mellom Staten og Statoil, vil Statoil delta med 20 prosent eierandel.

Leverandører av utstyr og prosesser vil utvikle teknologi gjennom prosjekter avtalt med teknologiselskapet.Ikke bare statlig finansiering

Statsråden understreker i proposisjonen at nye deltagere i teknologiselskapet må ha betydelige interesser knyttet til CO 2-håndtering, både når det gjelder strategi og satsingsområder. Målsettingen er å etablere et samarbeid mellom selskaper med betydelig faglig komptanse og erfaring med utvikling av CO 2-fangstteknologier. Håpet er å trekke inn deltagere i prosjekter som kan bidra med vesentlig egenkompetanse og kapital.

Regjeringen ønsker å få fortgang i å formalisere samarbeidet mellom de som ønsker å delta i teknologiselskapet. Årsaken er at ønsket om å komme i gang med forprosjekterning så raskt som mulig når det gjelder pilotinstallasjonen. Når det foreliggervil det være mulig å etablere et detajert kostnadsanslag og formelt opprette selskapet.

Siktemålet er å kunne fatte en investeringsbeslutning i januar 2008. Mer detaljer om CO 2-teknologselskapet vil foreligge i St.prp. 1 2007-2008, Statsbudsjettet for 2008.Venstre skeptisk

Leder av Energi og miljøkomiteen på Stortinget, Venstres Gunnar Kvassheim er skeptisk til å etablere et teknologiselskap.

– Et bedre alternativ kan være et selskap, hvor staten sammen med andre aktører bidrar til at ny teknologi raskest mulig blir lønnsom. Det er grunn til å frykte at et statsforetak i denne sammenhengen blir en aktør som ensidig får som rolle å ta regningen, sier han.

– Stortingsproposisjon om Mongstad bidrar til fortsatt usikkerhet om tidspunktet for og hvordan klimagassutslippene fra anlegget skal håndteres. Det er galt å bygge anlegget uten et krav om rensing fra dag en. Resultatet blir stor usikkerhet og dragkamp om både teknologivalg og hvem som skal betale, uttaler Gunnar Kvassheim.Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.