ENERGI

Enmannsshowet slutt

31. aug. 2000 - 23:19

Helt siden Autodisplay-tiden for snart 15 år siden har konsernsjef Thor G. Kamfjord slitt i motvind – og nesten alene. Nå er vinden snudd. Etter hvert har han fått en organisasjon på plass rundt seg slik at han ikke lenger trenger å fylle alle funksjonene i PolyDisplay selv.

Vi ringte Kamfjord for å få ham til å snakke om dette. Hvorpå han straks henviser til Oddmund H. Hammerstad. Den tidligere statssekretæren er ansatt som direktør for informasjon og samfunnskontakt i Sandefjord-bedriften fra 1. mai i år.

Skjønt, straks er ikke helt riktig. Vi fikk tak i ham på mobiltelefonen og holdt samtalen gående på hans ferd i bilen stort sett hele veien fra Oslo hjem til Sandefjord. Og på deler av turen førte han en parallell samtale med sine forretningsforbindelser i Karlskoga i Sverige.

Styrket bemanning

En avtale om intervju fikk vi ikke. Det overlater han til infodirektør Hammerstad, en av flere nye i PolyDisplay-organisasjonen.

Under lederkabalen som ble lagt i vår, gikk tidligere styreformann Tønnes H. Thomstad inn som viseadministrerende direktør i konsernet. Han er også administrerende direktør i datterselskapet TechnoDisplay i Oslo. Dette selskapet skal realisere forretningsmessige muligheter som utviklingen av EASL DMD-teknologien åpner for.

Bård Mikkelsen ble valgt som ny styreformann etter Thomstad. Mikkelsen er konsernsjef i Oslo Energi Gruppen og har vært styremedlem i PolyDisplay det siste året. Ole Grøterud, visekonsernsjef i VÅR-gruppen, er kommet inn som nytt styremedlem. I tillegg er Toralf Ekklund ansatt som økonomidirektør, mens Niels Chr. Nøkleby er engasjert som rådgiver innen internasjonal forretningsutvikling.

Penger i fleng

Thor G. Kamfjord hadde en periode store problemer med å skaffe kapital til sine prosjekter. Slik er det ikke nå. Under en emisjon og spredningssalg i vår tok selskapet inn til sammen 108 millioner kroner. Emisjonen var endog fire ganger overtegnet. – Vi har over 70 millioner kroner i kontanter. Pengene skal blant annet brukes til å gjennomføre en storstilt innsats for forskning og utvikling (FoU) – i samarbeid med Sintef, sier Hammerstad.

Ett prosjekt dreier seg om utvikling av selve krystallvæskens egenskaper. Målet er å oppnå redusert driverspenning til cellene, økt hastighet i oppdateringen av displayene og større operativt temperaturområde. PolyDisplay har for øvrig kjøpt opp alle patentene til EASL DMD-teknologien fra sin tidligere engelske samarbeidspartner.

Et annet prosjekt skal utvikle og tilpasse teknologien til flere bruksområder for å utvide markedet.

Forsvarsterminal

I fjor inngikk PolyDisplay en avtale med engelske BAE Systems, verdens nest største selskap innen forsvarsrelaterte produkter – etter Lockheed Martin. Avtalen kom i stand i forbindelse med eventuelle gjenkjøpsavtaler ved det norske jagerflyprosjektet. – BAE Systems opprettholder avtalen selv om jagerflykjøpet er utsatt. Sammen forbereder vi et tilbud til Forsvaret for å utvikle en integrert terminal; Personal Orientation & Information TERminal (POINTER), som er basert på EASL DMD-teknologien.

Hammerstad understreker at det nå er svært viktig for PolyDisplay å få frem et kommersielt produkt. – I dag produserer vi forskningsprosjekter og -resultater. Vi må over i de konkrete produkters verden. Målet er at dette skal skje i 2001, men allerede i høst vil vi få se prototyper som resultat av samarbeidet med Sintef, sier Hammerstad.

Trege svensker

Sist Teknisk Ukeblad skrev om PolyDisplay (3/99), var teknisk direktør Børre Holter i ferd med å pakke sammen renromsutstyret i Sandefjord for å sende det til Karlskoga i Sverige. Den gangen var det stor optimisme med hensyn til samarbeidet med Industrielt Utvecklings-Center (IUC) og det svenske Næringsministeriet. Tanken var å få i gang storskalaproduksjon i Karlskoga, i tillegg til den flyttede pilotlinjen.

Siden da har det vært utredning på utredning, men ingen resultater. PolyDisplay er i ferd med å miste tålmodigheten. Med sin sterkere finansielle stilling er selskapet i ferd med sette større trykk på svenskene. Et produksjonsanlegg i Sverige vil totalt ha en investeringsramme på 150 millioner kroner. – Det blir nødvendig å gå noen runder til for å finne den eller de industrielle og finansielle partnere som skal være med å realisere planene. Vi har hatt samtaler med en investorgruppe, og søker andre, sier Hammerstad. Dermed er det langt fra sikkert at IUC og Karlskoga blir PolyDisplays brohode i Sverige.

Børsnotering neste

Spørsmålet om børsnotering har vært diskutert internt i PolyDisplay. – Vi arbeider etter en plan for børsnotering i løpet av året. Vi er i full gang med å kvalitetssikre prosessen, og vi har laget en handlingsplan og etablert kontakt med Oslo Børs, sier Hammerstad.

Styret har imidlertid ennå ikke tatt stilling det endelige tidspunktet. Dette spørsmålet vil behandles på styremøtet i oktober. – Vår vurdering er at selskapet gjennom en børsnotering vil få en ryddigere situasjon både i forhold til innenlandske og utenlandske investorer og andre markedsaktører, sier Hammerstad.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.