Enkelt sandblåseapparat

Apparatet benyttes i dag av rederier, skipsverft, offshore, mekanisk industri, møbelindustri, landbruk etc. Man kan velge blåsemiddel som glass, kalk, garnet, aluminiumsilikat etc.

Apparatet er produsert av IBIX AS i Haugesund. Lautom AS på Rud i Bærum står for salget på det norske markedet.

Les mer om: