ENERGI

Enkelt for småkraft

Knut StrømKnut StrømKnut Strøm
19. aug. 2003 - 10:41

Trondheim: - Utbygging av småkraftverk krever søknader og henvendelse til NVE, fylkesmannen, netteieren, leverandører og eventuelt konsulenter når det skal bygges et småkraftverk. Dette hindrer mange å komme i gang med sine prosjekter, sier Dahlhaug.

Derfor mener han at kommunene bør utarbeide arealplaner som også inkluderer småkraftverk. Da kan beslutningsmyndighetene sitte lokalt og det blir enklere for utbyggerne, som ofte er lokale grunneiere eller sammenslutninger av grunneiere.

En forsert utbygging av småkraftverk skaper også nye inntekter i distriktene. - Ekstrainntekter i distriktsnorge kan stoppe fraflytting og føre til start av andre virksomheter. Dessuten får distriktet matet effekt inn på nettet der alternativet vil være utbygging av nettet, hevder Dahlhaug.

NVE har anslått at det er mulig å bygge ut 10 TWh fra småkraftverk. Det mer realistiske er kanskje hele 15 TWh tror Dahlhaug. Da snakker vi om ganske mange verk.

- Tar vi et tilbakeblikk, var det mer enn 2000 slike verk ved utgangen av 1943, sier han. En del av disse kan revitaliseres, mens noen ikke lenger har vannressurser på grunn av større verk har overtatt vannet.

Turbinutvikler

Ole Gunnar Dahlhaug er førsteamanuensis ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU og har en sentral posisjon i det nye ombygde Vannkraftlaboratoriet som nyåpnes i september.

Faglig interesser han seg for sanderosjon i turbiner, termodynamiske virkningsgradsmålinger og utvikling av designverktøy for hydraulisk utstyr. Sentralt står også grunnleggende forskning på strømninger med spinn, en type strømning som forekommer i pumper, turbiner, bend og diffusorer.

Interessen for småkraftverk førte til at han sammen med professor Hermod Brekke utviklet en plateturbin beregnet for småkraftverk.

Rimelig turbin

Brekke og Dahlhaug utviklet turbinen med rette plater for å lage en rimelig turbin. - Svært mange turbinleverandører bruker en nedskalert løsning som er meget gode, men dessverre gir en dyr løsning. Det som er viktig er å lage rimelige løsninger selv om det går litt ut over virkningsgraden, sier Dahlhaug.

Turbinideen la grunnlaget for etableringen av bedriften Small Turbin Partner (STP) i Trondheim. Dahlhaugs engasjement i Small Turbine Partner gjør at han setter seg på sidelinja når det gjelder testing av turbiner for småkraftverk i Vannkraftlaboratoriet.

Når arbeider miljøet med å forenkle konstruksjonen. En studentoppgave ser på hvordan de kan ta vekk ledeskovlene som regulerer turtallet, og i stedet bruke en frekvensomformer mellom generatoren og nettet. NVE har støttet prosjektet som kan vise seg å redusere kostnadene vesentlig.

- De to til frem prosent av effekten som går tapt i frekvensomformeren tror jeg kan hentes inn på totalprisen for anlegget, sier Dahlhaug. Teknikken bør kunne brukes med fordel på småkraftverk med en installert effekt på inntil 500 kW.

Vindkraft?

Dahlhaug stiller seg spørrende til hvorfor det gis så mye tilskudd til vindkraft, mens det ikke er noe tilskudd til småkraftverk.

- Jeg synes at vindkraft er både interessant og fornuftig, men med tanke på potensialet for småkraftverk, kunne det vært mer offentlig satsing enn de tre millioner kroner NVE får fra Olje og Energidepartementet til området, sier han.

Når dette er på trykk i TU har Dahlhaug adresse Nepal. Der skal han være i ett år sammen med familien for å undervise lærere i vannkraft. - Det blir et sabbatsår, men jeg slipper ikke forskningen helt. Der nede er problemer med sanderosjon på turbiner langt større og er derfor et bra sted for å forske nærmere på dette problemet, sier Dahlhaug.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.