NETTARKIV

Eniro overtar SOL

De tre eierne kontrollerer tilsammen 76 prosent av aksjekapitalen i Scandinavia Online.

Salget forventes gjennomført før utgangen av året. Gjennomføring forutsetter at Eniro får aksept fra eierne av mer enn 90 prosent av aksjene i Scandinavia Online.

Telenors andel av salget vil utgjøre SEK 88 millioner for sin eierandel på 16,8 prosent. Selskapet forventer å kunne bokføre en regnskapsmessig gevinst på omlag NOK 20 millioner før skatt ved fullføring av salget. Salget har ikke konsekvenser for Telenors øvrige virksomheter. (fh)

Les mer om: