KARRIERE

Engineering større enn industrien

NÆRT SAMARBEID: Det nære samarbeidet mellom norske ingeniørbedrifter og industrien blant annet på IT-siden, sørger for at norsk offshorindustri er en suksess, mener Norsk Industri. Bildet viser Christina Hurtig i Sevan Marine, som arbeider med en sammenstilling i senterseksjonen for SPP 300 Chestnut.
NÆRT SAMARBEID: Det nære samarbeidet mellom norske ingeniørbedrifter og industrien blant annet på IT-siden, sørger for at norsk offshorindustri er en suksess, mener Norsk Industri. Bildet viser Christina Hurtig i Sevan Marine, som arbeider med en sammenstilling i senterseksjonen for SPP 300 Chestnut. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
20. okt. 2006 - 07:24

Dette er saken

For Engineeringbedriftene er belegget 107 prosent, mens det for utstyrsleverandørene er på 121 prosent, dette til for betydelige kapasitetsutvidelser det siste året. Det høye belegget kommer til tross for at kapasiteten i engineeringbedriftene har økt med 640 000 timer fra 9,59 millinoer timer i 2005 til 10,23 millioner timer i 2006. Det tilsvarer en økning på nær 7 prosent eller 360 årsverk.

For verkstedsindustrien er utviklingen enda mer positiv. Per august er det ordre for 9,8 millioner timer, mens kapasiteten er på 8,1 millioner timer.

Totalt er ordrereserven for de 11 største engineeringbedriftene innen offshore og de ni største offshoreverkstende på 20 millioner timer eller 11 000 årsverk i august 2006.

Kapasitetsutnyttelsen for engineeringbedriftene er 107 prosent, mens den for verkstedsindustrien er på 121 prosent.

– Offshorenæringen er en kunnskapsnæring. Norske bedrifter går med fullt belegg, sågar overbelegg og klarer likevel å gjennomføre kontraktene innenfor både tids- og kostnadsrammene, forteller Rolf Hestenes i Norsk Industri.Må ikke syte og klage

Hestenes største bekymring er rekrutteringen til industrien.

Mange av de ansatte nærmer seg pensjonsalderen og ønsker å fratre på AFP-ordninger.

– Vi må sørge for rekruttering. Bedriftene må i større grad markere seg i nærmiljøet. Særlig gjelder dette på Østlandet, hvor nær 50 prosent av Norges befolkning bor. Vi oppfordrer daglig våre medlemsbedrifter til å holde god kontakt med skoleverket og ungdommen slik at de velger ingeniøryrker eller søker seg inn som fagarbeidere.

Skremmer unge

Norsk Industri advarer mot å gjøre slik bedriftene har gjort tidligere: Ta inn lærlinger og nyutdannede det ene øyeblikket for så å gi dem sparken når tidene blir litt dårligere.

- Vi må også slutte å syte og klage over manglende statlige tiltak. Det skremmer ungdommen fra å søke til vår industri. Næringen må bli synlig og vise at den er fremtidsrettet og verd å satse på, sier Hestenes.

Roligere neste år

Norsk Industris statistikk viser at aktivitetsnivået for verkstedsbedriftene vil være høyt frem til sommeren neste år. Da vil aktivitetene nær halveres i forhold til dagens nivå.

Årsaken til denne nedgangen ligger i at både Snøhvit og Ormen Lange-prosjektene da er i en avslutningfase.

Hestenes håper at nye prosjekter vil fylle opp ledig kapasitet.

Mer offshore

– Av nye prosjekter er vi spent på Gjøa, Skarv og Valhallutbyggingene. I tillegg vil det sannsynligvis komme ut en del kontrakter i forbindelse med ombygging av Statfjordplattformene. Vi regner med at sysselsettingen blir stor også til neste år, sier han.

Norske bedrifter har et vekstpotensial. Ingen andre kan vise til tilsvarende gjennomføringsevne.

- Det viser også den suksess våre medlemsbedrifter har internasjonalt. Totalt omsetter norske offshorebedrifter for nær 50 milliarder kroner i utlandet i år, sier Hestenes.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.