IKT

Energiverk bør bygge bredbånd

Selskapene kan tjene på å bygge ut lokale bredbånd, ifølge en ny undersøkelse fra konsulentselskapet Telecoms-consultancy.

Mange norske energiverk har vedtatt å investere i utbygging av egen infrastruktur og oppbygging av fiberbaserte transportnett. Det kan være en smart investering; undersøkelsen viser at en slik satsing kan gi en positiv kontantstrøm i løpet av to til tre år.

E-verkene kan dra fordel av kompetanse og kostnadsfortrinn på områder som graving og rettigheter, rør- og kabellegging, kabelmontasje og tilgang på plass i transformatorstasjoner og koblingskasser.

Kjøperne kan være operatører og storkunder som større institusjoner, næringsparker og boligansamlinger. Kommuners behov for rask utvikling av bredbåndstilgang og datakommunikasjon kan også imøtekommes ved enkel utvikling og tilpasning av energiverkets basis telekommunikasjonstjenester, heter det i en pressemelding fra Telecoms-consultancy.

Les mer om: