FORUM

Energitilgang og pris på strøm i Midt-Norge

19. mars 2009 - 12:25

De siste to årene har Norge vært en netto eksportør av elektrisk energi. Gjennom kablene til Danmark Nederland og Sverige har det passert 28,9 TWh de 2 siste årene.

Mesteparten gjennom sjøkabler som har et energitap på 3,5 %. For å illustrere tapet utgjør dette 1 TWh, som igjen tilsvarer energibehovet for alle husstander i Trondheim for et år. Betyr det noe for miljøet og den politiske ledelse i Olje- og energidepartementet at vi har energitap av denne størrelse?

Det er planer om å bygge sjøkabel mellom Norge og Tyskland. Kraftprodusentene med Statkraft i front er ivrige på å få Statnett til å legge nye sjøkabler. Hensikten er å få opp prisen på strømmen.

Det er ikke bygd ut overføringsnett i takt med forbruksvekst i Midt-Norge. Dette har ført til en situasjon med høye kraftpriser og usikker forsyning. Dette hindrer industriutvikling og svekker næringslivets konkurransekraft generelt. Private husholdninger sammen med næringslivet betalte i 2008 over én milliard kroner mer for samme kraftmengde sammenlignet med Sør-Norge.

Kraftutbygging i Midt-Norge stanset opp og bygging av overføringslinjer er blitt utsatt. Midt-Norge har nå opparbeidet seg et kraftunderskudd på 9 TWh i et normalår. Sammenslåingen av Midt-Norge og Nord- Norge til ett prisområde i 2008 har ingen betydning for kraftsituasjonen i regionen og forskjellsbehandlingen i forhold til Sør-Norge

Våre naboland Sverige og Finland er ikke inndelt i slike prisområder og har derfor lik pris for hele landet på tross av tilsvarende flaskehalser som i Norge. På samme måte påvirker forskjellige nettleiepriser levekostnadene og konkurransevilkårene mellom de forskjellige landsdelene, og forsterker ulikheten i næringslivets rammevilkår og boutgifter.

Olje- og energidepartementet som er eier av Statnett bør ha fokus på verdiskapingen i Norge. Ved å bygge kabler ut av Norge vil det på sikt svekke konkurransesituasjon for den kraftkrevende industrien.

Lengden av den nye oversjøiske kabel som er under prosjektering mellom Norge og Tyskland har den samme avstand som mellom Sørlandet og Midt Norge. Det bør være god samfunnsøkonomi å bygge en sjøkabel mellom Sørlandet og Midt Norge slik at det blir et prisområde i Norge.

Ved å bygge sjøkabel ville ikke naturen bli forstyrret av overføringslinjer. Energitapet vil bli forholdsvis høyt, men det vil også gjelde om sjøkabel legges til Tyskland.

Kåre Walseng

Leder NITO Nord-Trøndelag

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.