ENERGI

Energisuksess i utviklingsland

SN Power har investert i fire vannkraftprosjekter i Peru.
SN Power har investert i fire vannkraftprosjekter i Peru.Bilde: SN Power invest
Ole K. Helgesen
21. mars 2006 - 12:46

SN Powers investeringer

Chile

 • La Higuera prosjektet
 • Vannkraftverk
 • Installert kapasitet: 155 MW
 • Estimert årlig elektrisitetsproduksjon: 840 GW

India

 • Allain Duhangan prosjektet
 • Vannkraftverk
 • Installert kapasitet: 192 MW
 • Estimert årlig elektrisitetsproduksjon: 800 GWh


 • Malana
 • Vannkraftverk
 • Installert kapasitet: 86 MW
 • Estimert årlig produksjon: 350 GWh


Sri Lanka • Assupiniella
 • Vannkraftverk
 • Installert kapasitet: 4 MW
 • Estimert årlig produksjon: 17 GWh


 • Belihuloya
 • Vannkraftverk
 • Installert kapasitet: 2,1 MW
 • Estimert årlig produksjon: 9GWh


Peru

 • Arcata
 • Vannkraftverk
 • Installert kapasitet: 5.4 MW
 • Estimert årlig produksjon: 37 GWh


 • Cahua
 • Vannkraftverk
 • Installert kapasitet: 43 MW
 • Estimert årlig produksjon: 280 GWh


 • Gallito Ciego
 • Vannkraftverk
 • Installert kapasitet: 37 MW
 • Estimert årlig produksjon: 150 GWh


 • Pacasmayo
 • Dieselkraftverk
 • 4 dieselgeneratorer
 • Installert kapasitet: 25 MW
 • Estimert årlig produksjon: 20 GWh


 • Pariac
 • Vannkraftverk
 • Installert kapasitet: 4.9 MW
 • Estimert årlig produksjon: 24 GWh

Så langt er resulytatene gode.

– Vi tar med oss moderne og effektiv teknologi til land med energimangel, sier visepresident i SN Power Invest, Nadia Sood.

Selskapet ble etablert i 2002 av Statkraft og Norfund. Målet er å investere i, utvikle og drive vannkraftprosjekter i utviklingsland.

Hun forteller at selskapet ikke skal gå inn hvor som helst, blant annet skal det ikke investeres i store dammer som innebærer at mange mennesker må flyttes.

– Vi tar vårt sosiale og miljømessige ansvar alvorlig, og utviser stor aktsomhet når vi velger prosjekter, sier Sood som leder en egen avdeling for samfunnsansvar.Skal bli ledende

– Vi har en visjon om å bli det ledende vannkraftselskapet i voksende markeder, og samtidig bidra til økonomisk vekst og bærekraftig utvikling, sier Sood. Hun legger til at alle prosjektene skal gi god avkastning. – Vi ville aldri gått inn i ulønnsomme prosjekter.

Målet om å bli ledende skal nås ved hjelp av teknisk og finansiell styrke. Selskapet nyter godt av norsk ekspertise innen design og konstruksjon av vannkraftverk, men norske konsulentselskaper må finne seg i å konkurrere på lik linje med andre.Liten risiko

SN Power Invest har investert i land som India, Sri Lanka, Peru og Chile. Selskapet er også godt i gang med planene om et anlegg i Uganda.

– Er det ikke risikofylt å investere i disse landene med tanke på politisk ustabilitet og korrupsjon?

– Investeringer innbærer alltid en viss risiko, men vi gjør svært grundige analyser og utredninger før vi går inn i et prosjekt, sier Sood.

Selskapet er i ferd med å bygge et kraftverk i Andesfjellene i Chile. Flere faktorer gjør Chile interessant for investeringer. Landet har økende forbruk av elektrisitet, velfungerende kraftmarked og det er et demokrati med velfungerende banksystemer.

– Vi skal være blant de fire største energiprodusentene i Chile innen 2009. Og tidspunktet for å bygge kraftverk i Chile er perfekt, uttalte Bengt Vernmark, direktør i SN Power Invest Latin-Amerika til Dagens Næringsliv i juli 2005.

Utfyller hverandre

Statkraft har erfaring innenfor planlegging og drift av vannkraftverk i Norge og Asia.

Norfund er opprettet av Stortinget for å jobbe med å skape økonomisk vekst i utviklingsland gjennom å investere i private selskaper og fond. Norfund har overført en tredel av hele sin kapitalbase til SN Power.

Les mer om: