Energiselskapene sloss om å få bygge mer solenergi i Tyskland

Regjeringen kritiseres for å lyse ut for få prosjekt. Angela Merkel vil doble produksjonen på ti år.

Energiselskapene sloss om å få bygge mer solenergi i Tyskland
Solenergi leverte i fjor ti prosent av all elektrisitet som ble forbrukt i Tyskland. Foto: h080/Flickr

Tyske energiselskaper sloss nærmest om å få bygge ut solenergi. Der regjeringen i desember lyste ut 501 megawatt (MW) med utbyggingsprosjekter, ble det søkt om å bygge ut nesten tre ganger så mye, hele 1344 MW.