Energisamarbeid i Sverige

Energisamarbeid i Sverige
ILLUSTRASJON. Bilde: KVADRAT AS

Svenske energimyndigheter og bransjeorganisasjonen Sveriges Byggindustrier, BI, har inngått avtale om et femårig samarbeid.

Målet er å stimulere til økt etterspørsel etter boliger med svært lavt energibehov.

For få bygg

Bakgrunnen er at mindre enn en prosent av Sveriges nybygg i dag er lavenergibygg, skriver det svenske fagbladet Byggindustrin.

Dette stemmer dårlig med de politiske målene om at energibruken skal reduseres med 20 prosent innen 2020 og med hele 50 prosent innen 2050, regnet ut fra energibruken i 1995.

Ny teknologi

Målet er å bruke samarbeidet til å utvikle både nye strategier for å nå målene og ny teknologi.

Initiativet til samarbeidet kommer fra BI, som venter at det skal skape omsetning i størrelsesorden 60 millioner svenske kroner. Den svenske staten stiller med 22 millioner kroner.

Nybygg og rehabilitering

Det er pekt ut fire hovedområder for satsingen: kommunikasjon, samarbeid, demonstrasjon og hjelpemidler for miljø- og energieffektive bygg enten det er nybygg eller rehabilitering. Det blir BIs ansvar å koordinere og administrere satsingen.

Programmet er kalt Lågan og bedrifter kan søke om støtte til prosjekter innen de fire satsingsområdene.

Les mer om: