KRAFT

– Energiparodi

PARADOKS:- Dette er enda et eksempel på regjeringens arroganse ovenfor Stortinget, mener Frps Ketil Solvik-Olsen.
PARADOKS:- Dette er enda et eksempel på regjeringens arroganse ovenfor Stortinget, mener Frps Ketil Solvik-Olsen. Bilde: Jannicke Nilsen
Mona Sprenger
13. des. 2010 - 13:38

I dag varslet Terje Riis-Johansen at han vil fremme en egen stortingsmelding om den langsiktige utviklingen i kraft- og energibalansen fram mot 2030 og 2050.

Les også: Skal utrede energipolitikken mot 2050

– Det er gledelig at regjeringen varsler de vil komme med en stortingsmelding om energipolitikk, men det er et stort paradoks at regjeringspartiene vil stemme mot det samme førstkommende torsdag i Stortinget, sier Solvik-Olsen, energipolitisk talsmann i FrP i en pressemelding.– Arroganse

Han viser til at 2. desember ble et representantforslag fra opposisjonen om å legge frem en stortingsmelding om energipolitikk avgitt i energi- og miljøkomiteen i Stortinget.

– Ingen av regjeringspartiene varslet da noen støtte til forslaget. Dette er enda et eksempel på regjeringens arroganse ovenfor Stortinget. Det virker som om regjeringen ikke bryr seg om hva som skjer i komiteene, og mest av alt overser sine egne stortingsrepresentanter.

Energimelding

Riis-Johansen vil sette ned et utvalget som skal utrede og vurdere sentrale faktorer som påvirker energi- og kraftbalansen i Norge, blant annet produksjon, forbruk, nettutbygging og kraftutvekslingen med utlandet.

Solvik- Olsen mener at det er avgjørende at vi får en egen energimeldig.

– Energiutfordringene er sammensatte og det er avgjørende å få sett ting i sammenheng. Mange ønsker for eksempel at Norge skal fremstå som Europas batteri – da er det tvingende nødvendig å ha en helhetlig debatt om virkemidler og norsk kraftproduksjon.En energimelding vil blant annet avdekke potensialet Norge har for kraftproduksjon, og sette ulike produksjonsmetoder opp mot hverandre.

Les mer om: