KRAFT

Energinytt

Ole K. Helgesen
2. apr. 2007 - 10:20


Statkrafts første vindkraftkonsesjon utenfor NorgeStatkraft og Catamount Energy Corporation har fått konsesjon for å bygge Blaengwen Wind Farm i Wales i Storbritannia. Det er Statkrafts første vindkraftkonsesjonen utenfor Norge.

Blaengwen Wind Farm er planlagt på et høydedrag nord for byen Carmarthen sør i Wales. Vindparken vil ligge et par mil inn i landet fra vestkysten av Wales. Konsesjonen åpner for inntil 110,5 meter høye vindmøller, målt fra bakken til vindmøllens høyeste punkt. Vindparken vil bestå av 10 vindturbiner, og det er gitt konsesjon på inntil 30 MW samlet installasjon.

Statkraft i ny drakt

Selskapene i Statkraftkonsernet har fått en ny og mer moderne profil som skal markerer et tettere samarbeid mellom Statkraft og konsernselskapene Trondheim Energi og Skagerak Energi. - Felles visuell profil binder de tre selskapenes aktiviteter tettere sammen. Den skal øke vår synlighet og gjenkjennelighet utad og støtte opp under utviklingen av en sterk felles bedriftskultur. Vi er stolte av å vise frem et moderne konsern som er klart for også å levere morgendagens energiløsninger, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i en pressemelding.Høyesterettsdom om kraftledninger og blodkreft

Høyesterett har ikke funnet grunnlag for noen krav om erstatning i forbindelse med elektromagnetiske felt og kraftledninger. – Høyesterett konstaterer at selv etter flere tiår med forskning er det verken nasjonalt eller internasjonalt funnet tilstrekkelig grunnlag for å fastsette dosegrenser med tanke på mulige langsiktige virkninger av kraftledningers magnetfelt. Dommen innebærer at det nå er kommet en autoritativ avgjørelse av problemstillingen rundt kraftledninger og risiko. Forhåpentligvis vil Høyesteretts dom også bidra til å redusere eller fjerne en ikke ubetydelig og ugrunnet frykt som har knyttet seg til dette tema, melder Statnett.Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Skal lede arbeidet med transitt av elektrisitet i Europa

ETSO, den europeiske organisasjon for systemansvarlige nettselskap har valgt konserndirektør Bente Hagem i Statnett til å lede organisasjonens arbeid med kompensasjon for transitt av elektrisitet i Europa. ETSO etablerte en frivillig avtale for kompensasjon av transitt i 2002. Denne avtalen gjorde det mulig å fjerne alle grensetariffer for elektrisitet i Europa og dermed øke handel og utvikling av det europeiske kraftmarkedet.

Verdens lengste strømkabel nærmer seg Norskekysten

NorNed-kabel mellom Norge og Nederland er på vei mot norskekysten. Kabelen skjøtes til sjøs denne uken og ventes lagt inn Fedafjorden i Kvinesdal i løpet av april.

- Etter svært mye dårlig vær de siste ukene er det nå gode prognoser, og til og med utsikter for litt sol, opplyser delprosjektleder, Thor Weibye i en pressemelding fra Statnett. Det er forventet at opphenting av tidligere lagt kabel, skjøting og legging av ny kabel vil ta 18 – 21 dager, avhengig av vær og vind.

Stor nyinvestering i transformatorstasjon (UTEN BILDE)

Statnett planlegger å investere over 300 millioner kroner i nye anlegg og transformatorer i Hasle transformatorstasjon i Østfold.

Transformatorstasjonen ble bygget på begynnelsen av 1960-tallet, og viktige komponenter er nå klare for utskifting. Et økende kraftforbruk gjør at det blir stadig vanskeligere å gjennomføre ombyggingen, samtidig som det er hensiktsmessig å legge til rette for at ledningsnettet på et senere tidspunkt kan oppgraderes fra 300 kV til 420 kV.Søker konsesjon på ledning mellom Sunnmøre og SognStatnett søker nå konsesjon på den planlagte kraftledningen fra Ørskog på Sunnmøre via Moskog transformatorstasjon i Sunnfjord til Fardal i Sogn. Ledningen planlegges for 420 kV spenning og vil bli 250 – 300 km lang avhengig av hvilke traséalternativer som til slutt blir valgt. Ledningen med transformering vil totalt sett koste rundt to milliarder kroner.

Lyse-resultat for 2006 på 670 millioner kroner (bilde - Eimund Nygaard, adm. dir. Lyse)

Lyse-konsernet har gjort opp regnskapet for 2006 med et resultat på 670 millioner kroner. Det er en forbedring i forhold til året før da resultatet ble 306 millioner kroner. – Styret foreslår at det basert på fjorårets resultat utbetales et utbytte på 325 millioner kroner til de 16 eierkommunene. Samtidig foreslås det å sette av ytterligere 150 millioner kroner til eierne i form av et utbytteutjevningsfond, melder selskapet i en pressemelding.

– Beste vindforhold i Norge

Lyse har sendt konsesjonssøknad til NVE om bygging av Ulvarudla vindpark.

- Vindforholdene er kanskje de beste i Norge. Fjellryggene i områdene har en svært gunstig orientering i forhold til hovedvindretningen med tanke på plassering av vindmøller. Det er viktig å finne områder med gode vindforhold fordi lønnsomhet er avgjørende for at vindparker skal kunne bygges. Ulvarudla kan bli vindkraftflaggskipet i regionen gjennom sin robuste lønnsomhet, sier Lyses produksjonsdirektør Arne Aamodt i en pressemelding. Han mener at parken vil bli realisert med dagens rammebetingelser og prosjektomfang.

Ulvarudla planlegges med en installert effekt på ca 230 MW og vil gi ny og fornybar elektrisk kraft på inntil 830 GWh (millioner kWh) avhengig av antall turbiner, noe som tilsvarer el-forbruket til om lag 100 000 personer i et år. Parken er planlagt med til sammen 77 vindturbiner og er kostnadsberegnet til 2 300 millioner kroner.

Konsesjon til Rendalselva Kraftverk (UTEN BILDE)

NVE har gitt tillatelse til Rendalselva Kraftverk AS til å bygge Rendalselva kraftverk i Meløy kommune, Nordland. Kraftverket vil gi strøm til rundt 375 husstander. Kraftverket skal utnytte et fall på 248 meter over en strekning på rundt 900 meter. Dette gir en årlig produksjon på rundt 7,5 GWh. Det skal bores en tunnel i fjellet de første 200 meterne fra inntaket. Deretter skal rørgaten graves ned.

Tillatelse til to småkraftverk i Hordaland

NVE har gitt Småkraft AS tillatelse til å bygge Rasdalen kraftverk i Voss kommune og Tveiteskarelva kraftverk i Fusa kommune. De to kraftverkene vil gi strøm til om lag 1480 husstander.

Småkraft i Møre

Myklebust Kraft AS har fått tillatelse til å bygge Myklebust kraftverk i Ørsta kommune. NVE har også gitt Heina Kraft AS tillatelse til å regulere Måsvatn og Mørkvatn og bygge Heina kraftverk i Nesset kommune.

NVE styrker tilsynet

NVEs tilsynsrapport for 2006 viser brudd på miljøvilkår i vassdragskonsesjoner, krav til nøytralitet hos nettselskapsene og krav til kraftforsyningsberedskap. - NVE vil styrke tilsynsarbeidet fremover, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas i en pressemelding.

Mye vedfyring i norske hytter

Totalt vedforbruk i Norge er på om lag 7,3 TWh. En fersk undersøkelse utført av Statistisk Sentralbyrå (SSB viser at vedforbruket i fritidsboliger utgjorde 0,88 TWh i 2006 eller 13 prosent av det samlede vedforbruket i Norge

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.