Energilogger sender måledata til nettskyen

Tidsstemplede data sluses sikkert til mottagere som støtter FTP eller HTTP Post.

Energilogger sender måledata til nettskyen
Sender energidata sikkert til nettbaserte tjenester.

Loggeren samler inn energiforbruk fra bygg, energiproduksjon og industri.

Les: Skretting kutter kostnadene for energi i Stavanger-fabrikken med seks millioner kroner i året

Administrasjon ned, kvalitet opp

Et leilighetskompleks kan for eksempel akkumulere faktureringsunderlag for forbruk av strøm, fjernvarme, gass, vann etc., uten bruk av en lokal PC. Løsningen kan redusere den administrative jobben, og skal sikre god kvalitet på registrerte måledata.

Les: Øra Industripark ipadder seg til gratis energi

Foredrag på Eliaden

Distributøren Autic Systems skal holde foredrag på utstillingen Eliaden (Lillestrøm, 2. juni 2014). De lover en grundig innføring i automatisk målerdatainnsamling med M-Bus fra ulike typer energimålere, inklusiv fordelene dette gir for sporbarhet og standardisering. Presentasjon dekker deling av måledata med kontrollere, SD-anlegg og nettskybaserte tjenester.

Les: Hydro Aluminium Profilers nye energistyringssystem er god butikk for både lommebok og miljøet