Energikravene blir revidert

(Bilde: Joachim Seehusen)
FRISKE ØYNE: RIF vil at BE skal innhente en tredjepartsverifikasjon fra andre forskningsmiljøer. - Det får vi vurdere. Jeg vil ikke konkludere nå, men det er en mulighet, sier assisterende direktør Gustav Pillgram Larsen i BE. (Bilde: BE)
(Bilde: Joachim Seehusen)
  • Bygg

Statens Bygningstekniske Etat (BE) vil nå revurdere muligheten til å omfordele energibruk mellom bygningskroppen og tekniske installasjoner.

Dette tiltaket sikrer bygg med god isolering og moderat glassbruk. Dette sikrer målet med energitiltaksmodellen; en robust bygningskropp.

Bekrefter

Det bekrefter Marit Smidsrød hos Sweco Grøner. Smidsrød deltok på et møte med BE, der også Sintef Byggforsk og flere sentrale aktører i byggenæringen var til stede.

– Ja, det vil kunne fjerne en stor del av gapet mellom energikravene i forskriften og faktisk energibruk, bekrefter Smidsrød.

I brevet til Kommunaldepartementet skriver Gustav Pillgram Larsen, BE's assisterende direktør at etaten også vil se på energirammene når NS3031 blir klar i januar.

Revisjonsendring

Ellers trekker Pillgram Larsen frem flere forhold ved TEK som bør revurderes, men foreslår at dette skjer i forbindelse med planlagte femårs revisjoner av forskriften. Pillgram Larsen legger også opp til en gradvis skjerping av forskriften over tid.

– Det virker som om BE har forstått vår bekymring, men de har god tid, sier Smidsrød.

Tiltak

Det er ifølge Sintef Byggforsk to ting som må gjøres.

- Det må lages en følsomhetsanalyse av ulike faktorer som påvirker energibruken og det må lages et grunnlag for implementering, god programvare for energiberegning av bygg, sier forskningsdirektør Terje Jacobsen i Sintef Byggforsk.

– Det er jo allerede laget en standard, NS3031, denne må gjøres om til verifiserte, brukervennlige program. Det er jo behov for et verktøy til å gjøre beregningene, legger han til.

- Ikke no' problem

Flere av deltakerne på møtet med BE oppfattet det slik at BE ikke har budsjettmidler til å gjennomføre disse utredningene.

Det avviser Pillgram Larsen.

– Nei, det er ikke noe problem. Vi kommer til å ta kontakt med Sintef Byggforsk og med RIF med tanke på å gjennomføre dette, sier Pillgram Larsen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå