– Energiforskrift kan virke mot sin hensikt

Siri Legernes, administrerende direktør i RIF
Siri Legernes, administrerende direktør i RIF (Bilde: Joachim Seehusen)

– Norge er ikke tjent med et nytt miljøregelverk som gir rom for manipulasjon og negative miljømessige effekter, sier administrerende direktør Siri Legernes i RIF.

Kan øke energibruk

Beregninger viser at i stedet for å redusere regjeringens intensjon om energireduksjon i bygg med 25 prosent kan det motsatte skje.

Særlig gjelder dette næringsbygg med store glassfasader og krav til kjøling. Forskriften gir rom for manipulering.

Kompliserte beregninger

Årsaken skal skyldes nivåfeil i forskriftskravene kombinert med en altfor komplisert beregningsmodell, ifølge RIF.

Arbeidet med forskriften viser også at det er gjort svært lite systematisk etterprøving og dokumentasjon av energitiltak i bygg i Norge. (©NTB)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå