Energien inntar litteraturen

Energien inntar litteraturen
THRILLER: Økonomen Eirik Wekre kommer i høst med sin andre thriller hvor det oljerike Norge stilles overfor nye utfordringer. Til daglig jobber han her på Aker brygge. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

Energiske thrillere:

Erik Grønner: Brent B (Gyldendal 2007)

Hyperaktuell thriller om oljeboring i Lofoten:

Statoil gjør et enormt oljefunn i Lofoten, som får navnet Loke. Men er funnet egentlig så stort som selskapet påstår, eller er de nye oljereservene bare et luftslott? Kampen om oljeboring i Lofoten er i gang, og Statoils første kvinnelige toppsjef får bryne seg.

En ung Statoil-trainee og hans miljøvernerkjæreste er også blant hovedpersonene i denne spennende thrilleren som bare er blitt mer aktuell siden den kom ut for to år siden.

Eirik Wekre: Operasjon Snøhvit (Gyldendal 2008)

Noen stjeler Oljefondet. Strømmen går over hele Oslo ved midnatt nyttårsaften. Samtidig forsvinner sikkerhetssjefen i Norges Bank sporløst sammen med to tredjedeler av oljepengene. Hege Tønnesen i PST må løse mysteriet.

Kan det være korrupsjon som ligger bak det at Jens Evensen fikk forhandlet gjennom havretten og skaffet Norge tilgang til våre enorme energiressurser?

Ørjan N. Karlsson: Goliat (Juritzen 2009)

Oljefeltet Goliat kan være i fare når terrorister får tak i et amerikansk høyteknologisk våpen. Russland er irritert på norsk selvhevdelse i nordområdene og trafikkerer norske farvann med atomubåter og bombefly.

Politiet og Forsvaret krangler om hvem som skal forsvare norske interesser. Spennende thriller om maktspillet rundt Norges viktige energiressurser og om hvordan Vestens handlinger i andre verdensdeler kan slå tilbake.

Stein Morten Lier: Haukene (Aschehoug, høsten 2009)

Den geopolitiske situasjonen er endret. Regimet i Saudi-Arabia er styrtet, Midtøsten brenner. Kina og Russland har giftet seg. Verden hungrer etter energi, men Norge vil redde klimaet. Da gjør man et kjempefunn ved Svalbard som kan løse hele problemet for Vesten.

CIA kommer til Norge, og Forsvarets Spesialkommando utfører ”svarte operasjoner”. En forsker ved Nupi prøver å si fra om hva som skjer. Kan Norge i en verden på randen av energikrise gå vekk fra sitt ultraliberalistiske syn på olje? spør forfatteren.

At hele Oljefondet blir stjålet er ikke dagligdags.

Heller ikke at en oljeplattform blir forsøkt sprengt i luften med 295 kilo semtex, eller at Statoil-ansatte jukser med størrelsen på et oljefunn for å få bore i Lofoten.

Terror i Barentshavet

Dette er noen av temaene som norske thrillerforfattere har valgt de siste årene.

Ørjan N. Karlsson står bak ”Goliat” fra 2009 hvor oljeterrorister må nedkjempes i Barentshavet.

– Jeg har en bakgrunn fra forsvaret og jobber i DSB. Vi ser at det blir knappere med ressurser og at dette blir mer omstridt. Jeg lager et ekstremt tilfelle ut av det. Oljeutvinningen i nordområdene er jo kontroversielt og gir en god klangbunn for en thriller, sier Karlsson til Teknisk Ukeblad.

CIA dreper i Norge

Bare i høst kommer det ut to thrillere om de arktiske landenes ressurskamp rundt Svalbard og Nordpolen, hvor både Forsvarets Spesialkommando og CIA dreper for fote på norsk territorium.

De siste årene har det kommet en rekke thrillere om energiressurser.

– Jeg syns den blir mer og mer aktuell for hver dag, sier forfatter Erik Grønner til Teknisk Ukeblad.

I hans thriller ”Brent B” fra 2007 finner Statoil olje i Lofoten. Et skittent spill begynner hvor miljøvernere, journalister og en kvinnelig Statoil-toppsjef er blant brikkene.

Thriller om klimakvoter

I høst kommer Grønner med oppfølgeren ”Klima X”, som handler om handel med CO2-kvoter.

– Her spør jeg: Er disse prosjektene reelle, eller er det svindel og bare avlat? Samtidig gjør en forsker på Blindern en oppfinnelse av et miljøvennlig drivstoff. Så er det ulike krefter som forsøker å stoppe denne oppfinnelsen, som de ser som en trussel, sier Grønner, som har bakgrunn fra Rosenberg verft i Stavanger.

Oljefondet stjeles

Flere thrillere er tvisynte i forhold til den norske petroleumsformuen, som tilsynelatende smertefritt har fylt den norske statskassen med tusenvis av milliarder.

– En redaktør i Gyldendal sa at det ikke var skrevet noen god thriller om norsk oljehistorie. Jeg er økonom, og syns det var spennende hvordan vi i det hele tatt har fått hånd om denne formuen, sier Eirik Wekre, som har skrevet thrilleren Operasjon Snøhvit (2008).

Boka spekulerer i at norsk etterretning bestakk seg til råderett over norsk sokkel da Jens Evensens utviklet havretten.

Wekre spør om det er rettferdig at Norge har rett på all oljen og gassen. Så starter også boka med at hele Oljefondet blir stjålet. Nå kommer oppfølgeren:

– Nå skriver jeg om nordområdene og alle de arktiske landenes kamp om ressursene. Det er et sinnssykt spill som foregår der oppe. Boka kommer 4. september og heter ”Operasjon Isbjørn”, sier Wekre til Teknisk Ukeblad.

De store spørsmålene

Grunnen til at nordområdene blir tema for thrillerne er at terror eller ulykker der gir store og dramatiske konsekvenser, mener Ørjan N. Karlsson.

Han mener at thrilleren har fått et oppsving i Norge, etter å ha ligget litt i dvale.

– Det er en del thrillerforfattere som nå kommer på banen og revitaliserer sjangeren. På 80-tallet var det Rypdal som skrev i en kaldkrigskontekst. Nå kommer flere som skriver om usikkerheten rundt oss, sier Karlsson, som tror smugling og atomvåpen på avveie er andre aktuelle temaer framover.

– Det fine med thrilleren i forhold til krim er at den kan leke litt med de store spørsmålene.

Les mer om: