Energibransjen trenger sunne finansmarkeder

Energibransjen trenger sunne finansmarkeder
Kraftbransjen trenger frisk kapital til sine investeringsprosjekter fremover. For dem blir en ny finanskrise vanskelig. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge representerer en bransje som aldri går tom for kunder, uansett størrelsen på en kommende krise.

Det betyr ikke at ale mørke skyer er borte fra horisonten, og Ulseth peker på særlig to ting:

Energibransjens enorme investeringsbehov i årene som kommer, og den utsatte posisjonen til kraftkrevende industri.

- BØR VÆRE FAGLIG FUNDERT: Adm. dir. Oluf Ulseth i Energi Norge mener den økte eiendomsskatten for kraftverk virker tilfeldig.
Enormt kapitalbehov Energibransjen har et enormt kapitalbehov, understreker Energi Norge-direktør Oluf Ulseth. Jannicke Nilsen

Enormt kapitalbehov

Kraftbransjen står foran ekstremt store investeringer i særlig fornybar energi og nettutbygging, påpeker Ulseth.

– Det er planlagt investeringer til en verdi av 150 milliarder kroner over de neste ti årene. I dette bildet er tilgangen på og prisingen av lånekapital svært viktig. Helsetilstanden i finansmarkedene blir avgjørende også for energibransjen, sier han.

Rammer viktige kunder

Ulseth minner også om situasjon ved krisen i 2008, da kraftkrevende industri ble skadelidende.

Denne delen av industri er naturligvis viktige kunder for oss, og ble altså rammet hardt i 2008. Det blir dermed viktig også for oss at den kraftkrevende industrien kommer seg gjennom det ruglete farvannet som venter, sier Ulseth.

– Hva med risikokapital til nye fornybarprosjekter, vil venturekapitalen skrumpe inn?

– Risikokapital er et knapphetsgode i krisetider. Teknologi- og kunnskapsutvikling er viktig i det lange bildet. Det kan hende vi vil oppleve en stopp på dette feltet, men det er for tidlig å si noe om, sier Ulseth.

Les mer om: