Energibesparende lysstyring

Energibesparende lysstyring

Den nye ABB i-bus KNX DALI lysregulatoren kan brukes til styring av opp til 64 DALI-enheter. Enhetene kan tildeles 1 av 16 mulige lysgrupper. Åtte av de 16 lysgruppene kan individuelt og automatisk styre lysstyrken i de tildelte rommene sammen med en lyssensor. Slik kan man enkelt og praktisk ordne en energibesparende og konstant lysstyring (lampene i bygget lyser mer eller mindre i forhold til hvor mye lys som slippes inn gjennom vinduene). Med dette nye produktet er det mulig å hente ut Informasjon om lampe- og ballastfeil, individuelt for en lysgruppe eller for en DALI-enhet. Den nye DALI lysregulatoren kan gi et betydelig bidrag til energieffektivitet i bygninger og utgjøre en høy økonomisk energibesparelse med korte avskrivningsperioder. Den har følgende bruksområder:

-Kobling, dimming og styring av DALI lysgrupper via KNX

-Styring av 64 DALI-enheter i 16 lysgrupper

-Konstant lysstyring av 8 lysgrupper med lysfølere

Les mer om: