Energiaktuator overtar for wattmeteret

Energiaktuator overtar for wattmeteret

Med morgendagens intelligente strømnett – Smart Grids – vil de elektriske bygningsinstallasjonene møte nye utfordringer.Den nye ABB i-bus KNX energiaktuatoren SE/S 3.16.1 er en bryteraktuator som registrerer energiforbruket til de tilkoblede elektriske lastene i bygninger. Den nye energiaktuatoren kan regulere det aktive energiforbruket per koblingsutgang ved at den leser av forbruk og kan brukes til å prioritere laster. Alle de målte verdiene blir gjort tilgjengelige via KNX. ETS-applikasjonen gjør det mulig med enkel laststyringsfunksjonalitet, der opp til ti energiaktuatorer kan kobles sammen. Følgende bruksområder oppgis:

-Måler energiforbruket i terminalens strømkurs

-Ulike elektriske verdier kan overvåkes

-Enkel laststyring for å unngå toppbelastninger

-Bryteraktuator 3-delt

Dette gir ifølge produsenten flere fordeler. Den samler inn og presenterer aktivt energiforbruk i bygninger, øker energieffektiviteten i bygninger og gir en intelligent laststyring.

Les mer om: