ENERGI

Endelig virker CO2-kvotene: Utslippene har blitt så dyre at kullkraften går til stand by

Prisen for å få lov til å slippe ut CO2 i Europa har steget så mye at kullkraft har blitt et underskuddsforetak, og utslippene raser ned.

Danske kraftverk er allerede på vei bort fra kull. Et av de få stedene hvor det fremdeles benyttes, er på Nordjyllansværket, der eierne ennå ikke har avgjort hva kullet skal erstattes med.
Danske kraftverk er allerede på vei bort fra kull. Et av de få stedene hvor det fremdeles benyttes, er på Nordjyllansværket, der eierne ennå ikke har avgjort hva kullet skal erstattes med. Foto: Aalborg kommune

14 år etter at Europa innførte sitt kompliserte system av utslippstillatelser – CO2-kvoter – for å beskytte atmosfæren mot drivhusgasser, virker systemet for første gang etter hensikten.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.