NYHETER

Endelig veg utenom Ganddal

Gladmelding til tålmodige innbyggerne i Ganddal i Rogaland: Vegen som skal flytte trafikken på riksveg 44 vekk fra boligområdene, blir ferdig høsten 2007. Økte inntekter fra bomringen rundt Stavanger gjør det mulig å holde høyt tempo i utbyggingen.

10. feb. 2005 - 16:03

Ganddal er et tettsted like sør for Sandnes med rundt 5 000 innbyggere. Trafikksituasjonen her er uholdbar. Hver dag kjører mellom 14 000 og 18 000 kjøretøyer tvers gjennom tettstedet. Randbebyggelse ligger tett på begge sider av vegen.

Behovet for en omkjøringsveg har vært stort lenge, men som vanlig har det stått på finansieringen. Nå blir prosjektet realisert ved hjelp av bompenger. Under behandlingen av statsbudsjettet for 2005 ble det vedtatt en kraftig økning av prisene for å passere bommene. Før kostet det 10 kroner i rushtiden og 5 kroner på dagtid utenom rushtiden, mens det var gratis om natten og i helgene. Nå koster det 13 kroner uansett når man passerer. Takstøkningen trådte i kraft ved årsskiftet. Uten den kunne ikke vegen blitt ferdig før i 2009.Fire entrepriser

Den nye riksveg 44 tar av fra E 39 på Stangeland nord for Sandnes og møter dagens riksveg 44 på Skjæveland sør for Ganddal. Mellom Stangeland og Skjæveland er det 5,8 km.

Prosjektet blir delt i fire entrepriser. Tre av dem gjelder anleggsarbeid på delstrekninger, den fjerde gjelder asfaltering og vegmerking på hele strekningen. Region Vest sendte ut veiledende kunngjøring om alle fire entreprisene i januar. Utlysningen kommer i april. De totale omkostningene er beregnet til 364 millioner 2005-kroner. Hele beløpet skal hentes inn på bomstasjonene.

Midtdeler og rundkjøringer

Opprinnelig var ny riksveg 44 planlagt som en to-felts veg med planskilte kryss. Dette har Vegvesenet nå gått bort fra av hensyn til sikkerheten.

- Erfaringer fra flere land, spesielt Danmark viser at midtdeler er viktigere for sikkerheten enn planskilte kryss. Vi har derfor valgt en smal fire-feltsveg med midtdeler og erstattet de planskilte kryssene med tre rundkjøringer. Total vegbredde blir 21,3 meter, sier fungerende prosjektleder Nidunn Eiterjord.

Nyvegen vil for det meste gå gjennom jordbruksområder. Rundt 60 grunneiere blir berørt av traséen og seks hus blir revet.Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Veg før godsterminal

En drivkraft bak omleggingen av riksveg 44 er planene om en ny godsterminal for jernbanen like før for Ganddal. Den skal erstatte terminalene i Stavanger og Sandnes som ikke tilfredsstiller tidens krav. Flyttingen vil føre til en kraftlig økning i tungtrafikken på riksveg 44 og E 39 mellom Ganddal og Stavanger. Sandnes kommune har derfor forlangt at vegen utenom Ganddal skal være ferdig før godsterminalen tas i bruk.

Terminalen er kostnadsberegnet til bortimot 500 millioner kroner. Anleggstart finner sted i år. Etter planen skal den være ferdig omtrent samtidig med omkjøringsvegen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.