NYHETER

Endelig stil i sentrum

Jarle Skoglund
19. mai 2005 - 15:15

Nationaltheatret er Norges nest største kollektivknutepunkt og ligger midt i hovedstadens mest sentrale område. Det skulle man ikke trodd for et år siden. Til tross for flere store utbygginger i området de siste tiårene, møtte man upraktiske trafikkløsninger og nedslitte gater og fortau.

Arbeidet er utført av Skanska Norge. Kontrakten på 60 millioner kroner gjelder en 450 meter lang strekning som omfatter deler av Stortingsgata og Drammensveien. Ytterpunktene er Roald Amundsens gate (tidligere Universitetsgata) og Kronprinsens gate. Denne strekningen er totalt renovert ned til en meter under overflaten. Forsterkningslag og bærelag er skiftet ut. Asfalten på fortauene er erstattet med lyse granittheller. I Stortingsgata er også asfalten borte fra kjørebanen. Nå kjører bussene og drosjene på gatestein av granitt.Regionbussene måtte bort

Trikkene har også fått ny kjørebane. Skinnene er skiftet ut på hele strekningen, og under dem er det støpt et 30 cm tykt fundament av betong. For passasjerene er justeringen av traséen mer påfallende. På hele den 450 meter lange strekningen er skinnene flyttet sidelengs i større eller mindre grad. Størst er forandringen ved Nationalteatret hvor holdeplassen for vestgående trafikk er flyttet vestover slik at den nå ligger ved siden av holdeplassen for østgående trafikk. Dette har gjort overgangen mellom trikk og andre transportmidler mye enklere.

Situasjonen har også bedret seg for dem som bruker Oslo Sporveiers busser. For andre bussbrukere er ikke forandringene bare til det bedre. Omtrent samtidig med at utbyggingen kom i gang, vedtok kommunestyret at regionbussene heretter bare kan bruke Ring 1 og Festningstunnelen på veg gjennom sentrum. Dette medfører omlegginger som gjør at noen passasjerer har fått en vanskeligere overgang mellom regionbuss og andre transportmidler.Ferdig til 100 års-dagen

For bilistene er den største forandringen at de lysregulerte kryssene mellom Frederiks gate, Drammensveien, Ruseløkkveien, Munkedamsveien og Stortingsgata er erstattet med en stor rundkjøring. Sentraløya i rundkjøringen er utformet av arkitekter og kunstnere.

Den offisielle åpningen av nye Nationaltheatret holdeplass finner sted 3. juni. Utbyggingen av Stortingsgata og Drammensveien er en del av et samarbeid mellom staten, Oslo kommune og gårdeiere om opprustning av sentrumsgatene i forbindelse med 100 års-jubileet for unionsoppløsningen 7. juni.

Statens vegvesen Region Øst har hatt byggeledelsen for rehabiliteringen av området rundt Nationaltheatret. Regningen kommer på 90 millioner kroner. Det aller meste finansieres ved bompenger, men også Oslo kommune og gårdeiere har bidradd. For øvrig har Vann- og avløpsverket betalt for utskifting av en 300 mm vannledning som går gjennom hele området som ble berørt av utbyggingen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.